Kamu Çalışanlarında Sosyal Medya Kullanımı: Tortum İlçesi Örneği


Creative Commons License

Küçükali A., Bakan Atasever S.

Yönetim ve Çalışma Dergisi, vol.4, no.1, pp.56-72, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Yönetim ve Çalışma Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.56-72
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

Kamu Çalışanlarında Sosyal Medya Kullanımı: Tortum İlçesi Örneği

Teknolojinin gelişmesi, iletişim araçlarının gelişimini de beraberinde getirmiştir. Günümüzde internet teknolojisi ile hemen her alanda bilgiye kolayca ulaşım sağlanabildiği gibi kişilerin veya kurumların internet üzerinden hedef kitleleriyle etkin diyaloglar ve paylaşımlar yapabilmesinin de önü açılmıştır. Milyarlarca insanın sosyal medya ağları aracılığıyla küresel boyutta gerçekleştirdiği paylaşımlar ise her geçen gün artırmakta ve sosyal medya hemen her sektörde daha fazla önem kazanmaktadır. Günümüzde internetin çok yaygın kullanım alanlarından olan sosyal medya siteleri, yaklaşık son 20 yılda yalnızca kullanıcı sayısını hızla artırmakla kalmamış, ortaya çıkan farklı sitelilerle ürün çeşitliliğini de oldukça geliştirmiştir. Böylelikle sosyal medya dünyanın her köşesine ulaşabilen özelliğiyle yaşadığımız dönemin önde gelen kitle iletişim araçlarından olmuştur. Taşıdığı önem nedeniyle birçok sosyal bilimcinin araştırmalarında kendine yer edinen sosyal medya bu çalışmanın da konusunu oluşturmuştur. Zira sosyal medya yalnızca bireylerin tanışması veya eğlenmesi amacıyla değil, iş dünyasında, yönetsel ve siyasal hayatta da yoğun olarak tercih edilen bir iletişim aracı haline gelmiştir. Bu araştırma ile kamu çalışanlarının internet ve sosyal medya araçlarından hangilerini, ne kadar süre ve hangi amaçlarla kullandığı, hesaplarını nasıl yönettikleri ve bunları kullanırken nelere dikkat ettikleri sorularına cevap aranmıştır. Bu doğrultuda Erzurum İli Tortum ilçesi merkezinde görev yapmakta olan kamu görevlilerine nicel araştırma yöntemlerinden olan anket uygulaması yapılmış ve çalışanların oldukça yüksek düzeyde sosyal medyayı kullandıklarının tespiti yapılmıştır. Bu anlamda çalışanların demografik özellikleri ile sosyal medya kullanım düzeyleri arasında anlamlı fark olduğu, sosyal medya hesaplarını yüksek oranda ulusal ve uluslararası konularda bilgi düzeylerini artırmada ve mesleki konularda bilgi edinmekte kullanıyor olduklarının bilgisine ulaşılmıştır.

Anahtar Sözcükler: İnternet, Sosyal Medya, Sosyal Ağ

Abstract

The development of technology has brought with it the development of communication tools. Today, with internet technology, it is possible to easily access information in almost every field, and to enable people or institutions to make effective dialogues and sharing with their target audience over the internet. Globally, the sharing of billions of people through social media networks is increasing day by day and social media is gaining more importance in almost every sector. Today, social media sites, which are among the most widely used areas of the internet, have not only increased the number of users in the last 20 years, but have also greatly improved the product range with different sites. Thus, social media has become one of the leading mass media of our time by being able to reach every corner of the world. Social media, which has taken its place in the research of many social scientists due to its importance, has also been the subject of this study. Because social media has become an intensely preferred communication tool not only for the purpose of meeting or having fun with individuals, but also in business, administrative and political life. With this research, answers were sought for the questions of which public employees use internet and social media, for how long and for what purposes, how they manage their accounts and what they pay attention while using them. Accordingly, a questionnaire application, which is one of the quantitative research methods, was carried out for public officials working in the center of Tortum district of Erzurum province, and it was determined that the employees used social media at a very high level. In this sense, it has been found out that, there is a significant difference between the demographic characteristics of the employees and their levels of social media use, and that they use their social media accounts to increase their knowledge level on national and international issues and obtain information on professional issues.

Keywords: Internet, Social Media, Social Network