Türkiye de İktisadi Sürecin Öngörüsü


ÖZER H., AKAN Y.

Dokuz Eylül Üniv. İİBF Dergisi, vol.16, 2001 (Peer-Reviewed Journal)