Beyin Hastalıklarının Tanı Ve Tedavisi İçin Mikroelektrot Fabrikasyonu


Creative Commons License

ACAR M., SHAMSİ H., ÖZBEK İ. Y.

SİU, Malatya, Turkey, 16 - 19 May 2015, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Malatya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, it is aimed to produce
microelectrodes which can be used in the detection of
neurotransmitters that are related with brain disorders such
as Parkinson, Epilepsy, and Schizophrenia and that exist in
the central nervous system (CNS). A 4-channel, ceramicbased
fabrication is performed towards this goal by using
photolithographic methods. The time-current graphic
response against the addition of H2O2 the produced
microelectrode is analyzed in the calibration test. It is
observed that the response is in stepwise form. In addition,
limit of detection (LOD) of the produced microelectrodes
and linearity values are shown to be within the desired
ranges.

Bu çalışmada parkinson, epilepsi, şizofreni gibi
birçok beyin hastalığı ile ilişkisi olan ve merkezi sinir sistemi
(MSS)’de bulunan nörotransmitterlerin algılanmasında
kullanılacak olan mikroelektrotların üretilmesi
amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda fotolitografik
yöntemler kullanılarak seramik tabanlı dört kanallı
mikroelektrot fabrikasyonu gerçekleştirilmiştir. Üretilen
mikroelektrotun kalibrasyon testinde hidrojen peroksite
karşı verdiği cevap akım zaman grafiği olarak incelenmiş ve
grafiğin basamak şeklinde olduğu gözlenmiştir. Ayrıca
üretilen mikroelektrotların tespit limiti (LOD) ve doğrusallık
(R2) değerlerinin istenilen aralıklarda olduğu gösterilmiştir.