Döviz Kurlarının Borç ve Hisse Senedine Dayalı Yabancı Sermaye Girişlerine Etkisi: Türkiye Üzerine Ekonometrik Tahminler


Creative Commons License

YAPRAKLI S.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.34, no.2, pp.393-411, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de döviz kurlarının borç ve hisse senedine dayalı yabancı sermaye girişleri üzerindeki etkilerini incelemektir. Bu amaçla 1992:01-2019:05 dönemine ait aylık veriler kullanılarak, Dinamik En Küçük Kareler (DEKK) yöntemi ile uzun dönem katsayı değerleri tahmin edilmiştir. Model tahmin sonuçlarına göre değişkenler uzun dönemde birlikte hareket etmektedirler. Ancak döviz kurunun borç senetlerine dayalı Yabancı Sermaye Girişleri (YSG) üzerindeki etkisi pozitif, hisse senedine dayalı YSG üzerindeki etkisi negatiftir. Bu bulgular Türkiye’de dış borç yükünün fazla olduğuna ve firmaların yoğun bir şekilde dış kaynak kullanımına yöneldiklerine işaret etmektedir.