Gentamisin, amoksisilin ve sefazolin sodyum antibiyotiklerinin fare karaciğer ve böbrek glutatyon redüktaz enziminin aktivite, protein ve gen ekspresyon düzeyleri üzerine etkilerinin incelenmesi


GÜLLER P. , BUDAK H., ŞİŞECİOĞLU M. , ÇİFTCİ M.

3.Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, 26 - 29 April 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text