UZAKTAN EĞİTİM ORTAMLARINDA ÇALIŞMA GRUBU ÖNERİLERİNİN OLUŞTURULMASINDA KULLANILABİLECEK KRİTERLERİN BELİRLENMESİ


Creative Commons License

SEVEN S., KARAMAN G.

International Open and Distance Learning Conference (IODL), Eskişehir, Turkey, 28 September 2022, pp.1266

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Doi Number: 10.5281/zenodo.7488343
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1266
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

Öğrenme ve öğretme ortamlarında sıkça tercih edilen video içerikler son yıllarda popülerliğini artırmış ve özellikle yeni nesil öğrenenlerin bilgiye erişimde en çok tercih ettikleri materyal haline gelmiştir. Öğrenenlerin video dersleri neden tercih ettikleri ve videolara yönelik iç görülerini belirlemek öğretim süreçlerinin kalitesinin artırılmasında önemli bir etken olabilir. Öğrenmenin etkililiği, öğrenenin odağı ve öğrenen tercihlerinin belirlenmesi gibi unsurlarda öğrenme analitikleri kullanılabilir. Öğrenme analitikleri öğretim ortamlarının tasarımında öğrencilerin öğrenme deneyimlerine yönelik gerçek verilerinin kullanılmasına imkân sunar. Öğretme analitikleri ise aynı veriler ışığında öğretim süreçlerinin etkililiğini ve kalitesini doğrudan belirlemeye çalışır. Öğrenenlerden toplanan veriler öğretim analitikleri çerçevesinde ele alındığında öğretimin kalitesinin artırılması için pedagojik ve andragojik temellerin yeniden ele alınmasına ve en uygun öğretim tasarımı süreçlerinin belirlenmesine yardımcı olur. Öğretme analitikleri iyi planlanmış bir şekilde kullanılırsa eğitim ve öğretim süreçlerinin simüle edilebilmesini ve süreçteki aksaklıkların önceden belirlenmesini de sağlayabilir. Bu çalışmada öğretme analitiklerinin video derslerde kullanımına yönelik çalışmalara değinilmiş ve öğretme analitiklerinin videolarda hangi amaçla ve nasıl kullanıldığı belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca çalışmalarda video derslere yönelik eğitmenlere sunulan önerileri belirlemek amaçlanmıştır. Bu çalışmada mevcut durumu belirlemek ve odaklanılan noktaları ortaya çıkarmak amacıyla sistematik yöntemlerle bir inceleme yapılmıştır. Sistematik tarama yapılırken PRISMA yönteminden faydalanılmıştır. Bu amaçla Web of Science veri tabanında yer alan ve “Teaching Analytics For Video” anahtar kelimeleriyle belirlenen, eğitim bilimleri alanındaki tam metin makaleler ele alınmıştır. İlgili makaleler incelendikten video derslerde öğretme analitiklerini kullananlar çalışmaya dâhil edilmiş, diğerleri inceleme dışında bırakılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda, video içeriklere yönelik yapılmış olan analitik çalışmalarında videonun tasarımı, sunuş şekli ve etkileşim durumu gibi unsurların öğrenenlerin kullanımını ve haliyle öğretimin kalitesini etkilediği belirlenmiştir. Ayrıca çalışmalar öğrenenlerin video içeriklere yönelik kullanım taleplerinin yanı sıra içerikleri hangi süreçlerde ve hangi cihazlarla daha aktif kullandıklarına da odaklanmıştır. Bu durumda öğretim tasarımlarında öğrenen tercihlerine yer verilerek öğrenci motivasyonunun ve öğretim kalitesinin artırılmasının mümkün olduğu söylenebilir. Öğrenen tercihlerine yönelik öğrenme veya öğretme analitiği konularında daha öncelerde yapılmış olan sistematik taramalar bulunmaktadır. Daha önce yapılmış olan çalışmalarda öğrenenlerin video analitiklerine dayalı olarak öğrenme kalitesini etkileyen unsurlara odaklanılmıştır. Bu çalışmada ise video içeriklere yönelik mevcut durumda öğretme analitiklerinin kullanıldığı çalışmalara odaklanılmış ve analitik verilerinin videolar için hangi amaçla, nasıl kullanıldığına bakılmış ve çalışmalarda öğretimin kalitesini daha iyi hale getirmek amacıyla sunulan öneriler belirlenmeye çalışılmıştır. Böylece video derslerde öğretim analitiklerini kullanarak videoların öğretim kalitesini artırmak için gerekli olan düzenlemeler ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.