Landscape Research II


Bulat M.

in: Peyzaj Araştırmaları II, Prof. Dr. Öner DEMİREL,Doç. Dr. Ertan DÜZGÜNEŞ, Editor, LİVRE DE LYON 2022 - http://www.livredelyon.com, Lyon, pp.397-409, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: LİVRE DE LYON 2022 - http://www.livredelyon.com
  • City: Lyon
  • Page Numbers: pp.397-409
  • Editors: Prof. Dr. Öner DEMİREL,Doç. Dr. Ertan DÜZGÜNEŞ, Editor
  • Ataturk University Affiliated: Yes

Abstract

KENT VE SANAT Art and City

Mustafa BULAT1 ,(Prof. Dr.), Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü, e-mail: mbulat@atauni.edu.tr, Orcid: 0000-0002-2192-850

Serap BULAT2 1  2 (Arş. Gör.), Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü, e-mail: sbulat@atauni.edu.tr, Orcid: 0000-0001-7074-5719

ÖZET

Sanat en genel anlamıyla, insanoğlunun duygu düşünce hayal dünyasını, soyut/somut olan biçemlerle yaratıcı kişiliğini, kullanılarak dünyayı yeniden dönüştürülmesi eylemidir ve genellikle yaşama ve bilinmeyene duyulan ilgi üzerine kurgular gerçekleşir. Bu ise, “Var Olan”’la “Var Olmayan”’ın birlikte tasarımıdır. Düşüncelerin pratiğe aktarılarak, onu soyut bir düzeyden, somut bir düzeye dönüştürmesi gibi, “Sanatsal biçim de içeriğin maddileştirilmesidir”.1 Sanat, İnsanoğlunun kendi dünyasında yarattmış olduğu ikinci bir gerçeklik doğa olarak varolurken, bir çok “Şey’’’i anlamaya, çözümlemeye, yeniden “Var-Etme”’ye ve onun dayatmalarına meydan okumaktadır. Bir başka deyişle sanat, insanın gerçekliği aşması ya da kendine özgü bir gerçeklik yaratmasıdır. İnsanlık tarihi boyunca kültürel yaşamın bir parçası olan sanat ve bilimde sürekli bir değişim olmuş, değişmeyen hiç bir olgu kalmamış, yerini bir diğer yeniye bırakmak zorunda kalmıştır. Bu nedenle bir sanat eserini değerlendirirken, sanatçının yaşam karşısındaki tutumunu, onun iç dünyasını, kendi gerçekliğini, duygu ve düşüncelerini, yapıtlarında plastik endişelerle birlikte tanımlamak gerekmektedir. “Gerçek, onu yaratanın kendisi ve ve hayatıdır. Bir yapıtın ‘Gerçeklik değeri’ o yapıtı gören, dinleyen insanların kendilerinde ve hayatlarında o yapıtın yapılabildiği değişiklik ile 1 M. S. Kagan, Güzellik Bilimi Olarak Estetik ve Sanat, Altın Kitaplar Yayınevi, Bilimsel Sorunlar Dizisi 5 İstanbul, 1982,s.15-20 398   PEYZAJ ARAŞTIRMALARI II ölçülmelidir”.2 Sanat yapıtlarına sanatsal niteliği kazandıran temel öğelerden birisi de, sanatçının kendine özgü biçim dilidir. “Sanat yapıtı üreten insanoğlu, sanatsal kalitede olmayan gerçeklikleri belirleyerek, onların var oldukları gerçekten ve yer aldıkları ortamdan alıp başka bir dizge içinde yeniden ele alarak yorumlar”.3