Hemşirelerin Mobinge Maruz Kalma Durumlarının Örgütsel Bağlılıkları Üzerine Etkisi


ALTUNTAŞ S. , ALAÇAM B. , SARIOĞLU A.

I. Ulusal Hemşirelikte Yönetim Sempozyumu, Turkey, 05 December 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey