Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Cross-Country Analysis of the Impact of Covid-19 on Share Markets

Journal of Applied Economics and Business Research, vol.11, no.2, pp.80-89, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN TURKEY AND DEVELOPED STOCK MARKETS IN THE PANDEMIC PERIOD: ARDL BOUND TESTING APPROACH

Euroasia Journal of Social Sciences & Humanities, vol.8, no.4, pp.36-44, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

BRICS ve MINT Ülkelerinde Ekonomik Büyümeve Enerji Tüketimi İlişkisi

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.15, pp.323-338, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Investigation of Factors Affecting Inflation in the Turkish Economy

1 Millet, 6 Devlet, Ortak Medya Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Baku, Azerbaijan, 17 - 18 November 2021, pp.246-251

The Effects of Macroeconomic Indicators on Industrial Production Index

1 Millet, 6 Devlet, Ortak Medya Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Baku, Azerbaijan, 17 - 18 November 2021, pp.252-260

Investigation of Volatility in Oil Prices During the Pandemic Period

3. INTERNATIONAL BAKU SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, Baku, Azerbaijan, 15 - 16 October 2021, pp.282-290 Creative Commons License

Overall Evaluation on Azerbaijan Economy

3. INTERNATIONAL BAKU SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, Baku, Azerbaijan, 15 - 16 October 2021, pp.275-281

Cointegration Relationship among MINT Countries’ Stock Markets

SADAB 9th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences, Antalya, Turkey, 25 - 27 June 2021, pp.585-596 Creative Commons License

FACTORS AFFECTING THE HOUSING PRICE INDEX: THE CASE OF TR72

5. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Turkey, 16 - 17 April 2021, pp.335-344 Creative Commons License

IMPACT OF HEALTH EXPENDITURES ON ECONOMIC GROWTH: PANEL ANALYSIS ON TR72 REGION

5. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Turkey, 16 - 17 April 2021, pp.387-391 Creative Commons License Sustainable Development

Türkiye’de Bölgeler Arası Yakınsama Hipotezinin Geçerliliği: Yozgat İli Örneği

III. Uluslararası Yozgat Sempozyumu, Bölgesel Kalkınma ve Sosyo-Kültürel Yapı, Yozgat, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.1239-1246

Books & Book Chapters

Endüstri 4.0 ve Ekonomik Büyüme

in: İktisat Alanında Seçilmiş Konular, Dr. Öğr. Üyesi Selda ÖZKILBAÇ,Dr. Öğr. Üyesi Tuba BİLGİN, Editor, Efe Akademi , İstanbul, pp.65-82, 2021

Ödemeler Bilançosu

in: Makro İktisat Teoriler-Politikalar-Uygulamalar, Ömer Faruk Aslan, Editor, Efe Akademi, İstanbul, pp.145-157, 2021

İktisadi Büyüme ve Kalkınma

in: Makro İktisat Teorileri - Politikalar - Uygulamalar , Ömer Faruk Aslan, Editor, Efe Akademi , İstanbul, pp.219-233, 2021