Publications & Works

Books & Book Chapters

Dijitalleşme Ekseninde Radyo-Televizyon Yayıncılığında Dönüşümler ve Olanaklar

in: Dijital İletişim Fırsatlar ve Tehditler, Özer Silsüpür, Editor, Eğitim Yayınevi, İstanbul, pp.93-105, 2022

Tarihsel Süreç İçerisinde Dönüşen Ekran Kültürü ve Bağlamı

in: SPOR VE İLETİŞİM BİLİMLERİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR, TOZOĞLU Erdoğan, DURSUN Mücahit, DURUR Elif Küçük, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.127-141, 2022

Sosyal Medya ve Spor

in: SPOR VE MEDYA, Göztaş Aylin, Bilginer Erdoğan Şeyma, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, pp.198-217, 2021

Charles Sanders Peirce'ın Göstergebilim Yaklaşımı

in: Göstergebilim, İrfan Hıdıroğlu, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, pp.107-124, 2018