Projects

Mekanik ve Dubleks Yüzey İşlemine Tabi Tutulmuş Al7075 Alaşımının Fiziksel Mekanik ve Yüzey Özelliklerinin Araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2021 - Continues

Development of coatings for hostile environments

Project Supported by Public Organizations in Other Countries, 2020 - 2022 Sustainable Development

PVD Kaplama Sistemleri ile Borlu Sert Kaplamaların Geliştirilmesi

BOREN, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Projesi, 2020 - 2022

cBN İnce Kaplama Filmin Ultra Sert ve Yüksek Adezyon Değerlerinde HiPIMS Tekniği ile Sentezlenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2022

Eşit Kanal Açısal Presleme (EKAP) Yöntemi Kullanılarak Alüminyum Alaşımlarının Mekanik ve Yüzey Özelliklerinin İyileştirilmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2022

cBN İnce Kaplama Filmin Ultra Sert ve Yüksek Adezyon Değerlerinde HiPIMS Tekniği ile Sentezlenmesi

Efeoğlu İ. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2021

Kara-Deniz Silah Sistemleri için Fonksiyonel Kaplamaların Geliştirilmesi: Ti-Zr-Nb İlaveli BCN Esaslı Film Sentezlenmesi, Mekanik-Tribolojik-Kimyasal Özelliklerin Araştırılması

Efeoğlu İ. (Executive)
Project Supported by Defense Industry, 2019 - 2021

MAO ve PVD Yöntemiyle Büyütülen Katı Yağlayıcı Kaplamaların Tribolojik ve Tribokorozyon Araştırılması

TOTİK Y. (Executive), MATIN R.
Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2021

Orta İrtifa Model Roket Faydalı yük (Uydu) Bırakma ve Paraşüt ile İndirme

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2021

Sıcak Dövme Kalıbının Kullanım Ömrünü Artırmak Amaçlı Kaplama Tabakası Geliştirilmes

TUBITAK Project, 2019 - 2021

Kara Deniz Silah Sistemleri İçin Fonksiyonel Kaplamaların Geliştirilmesi NbZr ilaveli TiBCN Esaslı Film Sentezlenmesi Farklı TriboTest Şatlarında SürtünmeAşınma Özelliklerin Araştırılması

Efeoğlu İ. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2021 Sustainable Development

Dental İmplantlarda Kullanılan Ti6Al4V Alaşımı Üzerine Sentezlenmiş Ta İlaveli DLC Filmlerin Mekanik Tribolojik ve Biyouyumluluk Özelliklerinin Araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2020

TiNi/MoS2 Fonksiyonel Kaplamaların Üretilmesi Ve Karakterizasyonu”

TUBITAK Project, 2017 - 2019

TÜBİTAK Alternatif Enerjili Araçlar Yarışması İçin Elektrikli Otomobil, Elektrik Motoru Üretimi ve Geliştirmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2018

c-BN Esaslı BN Ince Film Kaplama Geliştirilmesi Yapısal Mekanik Tribolojik Özelliklerin†Araştırılması

TUBITAK Project, 2016 - 2018

OLTU ve ÇEVRESİNDEKİ KÖMÜR OCAKLARININ ÜRÜN KARAKTERİZASYONUN BELİRLENMESİ VE ZENGİNLEŞTİRME POTANSİYELLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2016

ATEŞLİ SİLAHLARDA BALİSTİK PERFORMANSIN YÜKSELTİLMESİ İÇİN Tİ-BN:MOS2-Tİ NANOYAPILI KOMPOZİT KAPLAMA GELİŞTİRİLMESİ

EFEOĞLU İ. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2014

TİNİ VE TİNİCU ŞEKİL HAFIZALI İNCE FİLM SENTEZLENMESİ:MEMS UYGULAMASI

EFEOĞLU İ. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2014

MİKRO ARK OKSİDASYON YÖNTEMİ İLE KAPLANMIŞ ŞEKİL HAFIZALI NİTİ ALAŞIMI VE TİTANYUM ALAŞIMLARININ TRİBOKOROZYON DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

TOTİK Y. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2014

NANOKAP Çok Sert Aşınmaya Dayanıklı Nano Kaplama Malzemesi Geliştirilmesi

Project Supported by Other Official Institutions, 2009 - 2013 Sustainable Development

Yüksek Sıcaklık Dirençli Nanoyapılı Kaplamalar Geliştirilmsi

EFEOĞLU İ. (Executive)
Project Supported by Other Official Institutions, 2009 - 2013

MİKRO ARG OKSİDASYON YÖNTEMİ İLE KAPLANMAIŞ ALİMİNYUM ALIŞIMLARININ KOROZYON DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ.

TOTİK Y. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2010 - 2012

Kapalı Alan Dengesiz Manyetik Sıçratma (Cfubms) Ve Mikro Ark Oksidasyon (MaO) Tekniklerinin Kombine Kullanımı İle Cp-Titanyum Ve Ti6al4v Alaşımlarının Dubleks Yüzey Modifikasyonu: Yapısal-Mekanik-Tribolojik, Korozyon Ve Tribokorozyon Özelliklerinin Araştırılması

TUBITAK Project, 2010 - 2012

YÜZEY TEKNOLOJİLERİ AR-GE LABORATUARINDA BULUNAN XRD’NİN GÜNCELLENMESİNİN TAMAMLANMASI SEM’DE ELEMENTEL ANALİZ YAPAN VE ARIZALI OLAN EDS DEDEKTÖRÜNÜN TAMİR EDİLMESİ VE/VEYA GELİŞMİŞ BİR EDS SİSTEMİ İLE WİNDOWS TABANLI GÜNCELLEŞTİRİLMESİ

EFEOĞLU İ. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2012

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, ÖĞRENCİ BİLGİSAYAR LABORATUARLARI VE AĞ ALTYAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ

TOTİK Y. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2012

Kapalı Alan Dengesiz Manyetik Sıçratma (CFUBMS) ve Mikro Ark Oksidasyon (MAO)

TUBITAK Project, 2009 - 2012

Nano Yapılı Kompozit Katı İnce Film Büyütülmesi: Mekanik Özelliklerinin Araştırılması

Efeoğlu İ. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2008 - 2010

Yüzeyi İnce Film Kaplanmış 100Cr6 Çeliğinin Çeşitli Ortamındaki Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2008 - 2010

Tribology of self-lubricated coatings at elevated temperature

EU Supported Other Project, 2007 - 2010

Nano Yapılı Kompozit Katı İnce Film Büyütülmesi: Farklı Ortamlarda Tribolojik Özelliklerinin Araştırılması

Efeoğlu İ. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2007 - 2009

Hermetik Kompresörler İçin İleri Yatak Malzemeleri Geliştirilmesi, Yağ Miktarı ve Mekanik Kayıpların Azaltılması

TUBITAK Project, 2006 - 2009

Anodize Aluminium Oksit'in (AAO) Sıfır ve Bir Boyutlu Yapıların Fabrikasyonunda Kullanımı: ZnO Tabanlı Nano Lazerler ve Tribolojik Uygulamalar

TUBITAK Project, 2005 - 2008

TiB2:BN:MoS2 Kendinden Yağlayıcı Sertleştirilmiş-Yumuşak Nanoyapılı Kompozit Film Kaplama Geliştirilmesi ve Özelliklerin Karekterizasyonu

Project Supported by Other Official Institutions, 2006 - 2008

Taşıt motorları için Zn-Al esaslı tabakalı kaymalı yatak imalatı

TUBITAK Project, 2006 - 2008

Me-DLC ve MoS2-(Me) Katı Yağlayıcı İnce Film Büyütülmesi:Mekanik ve Tribolojik Özelliklerin Farklı Atmosfer Ortamlarında Araştırılması

EFEOĞLU İ. (Executive)
TUBITAK Project, 2006 - 2008

Katı Yağlayıcı İnce Film Büyütülmesi: Mekanik ve Tribolojik Özelliklerin Yüksek ve Kroyegenik Sıcaklıklarda Test Edilmesi

Efeoğlu İ. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2005 - 2007

Aşınma Dirençli DLC Film Büyütülmesi: Yapısal, Mekanik ve Tribolojik Özelliklerin Karekterizasyonu

Efeoğlu İ. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2005 - 2007 Sustainable Development

Ortapedik İmplant ve Cerrahi (Tıp ve Dişçilik) Takımlarının Dubleks Yüzey İşlemleri

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, 2003 - 2006

Aşınma Dirençli TiB2 ve Me-DLC (Diamond-Like Carbon) Film Büyütülmesi:Yapısal, Mekanik ve Tribolojik- Özelliklerin Karekterizasyonu

EFEOĞLU İ. (Executive)
TUBITAK Project, 2002 - 2005 Sustainable Development

Anti-tank Silahların Delme-Çukur Açma Etki Gücünün Yükseltilmesi” konulu projede Proje Direktörü ve Proje Yürütücüsü

EFEOĞLU İ. (Executive)
Project Supported by Other Official Institutions, 1998 - 2004

MoS2 Katı Yağlayıcı Üretilmesi: Yapısal, Mekanik ve Tribolojik Özelliklerin Karekterizasyonu

Efeoğlu İ. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2001 - 2003

Katı Yağlayıcı Olarak MoS2 MoTe ve WS Filmin Büyütülmesi ve Özelliklerinin Karekterizasyonu

Efeoğlu İ. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 1999 - 2002

MoS2 Metalurjik İnce Film Üretimi ve Tribolojik-Mekanik-Yapısal Özelliklerin Karekterizasyonu

EFEOĞLU İ. (Executive)
TUBITAK Project, 2000 - 2002

Kompozit-Seramik Malzeme Üretimi ve Membran Teknolojisine Uygulanması

Project Supported by Higher Education Institutions, 1998 - 2001

Anti-tank Silahların Kalın Çelik Zırhlarda Delme-Çukur Açma Etki Gücünün Yükseltilmesi

Efeoğlu İ. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 1998 - 2000

Anti-tank Silahların Kalın Çelik Zırhlarda Delme-Çukur Açma Etki Gücünün Yükseltilmesi

Efeoğlu İ. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 1996 - 1998

Seramik filmlerin ısıl işlemleri: Mikroyapıya bağlı olarak difüzyon derecesinin değişimi

Efeoğlu İ. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 1995 - 1997