Theses

Mechanical and tribological properties of ceramic sputter ion-plated coatings

Doctorate - 1993

Investigation of the powder metallurgy terminology and development of the a multi-language computer program

Postgraduate - 1989

The synthesis and investigation of tribological properties of bor based CN coatings

Postgraduate - 2018

Metal Alaşımı Seramik Filmlerde Mikroyapı ve Yapısal Değişimlerin Isıl işlemle Olan İlişkisinin Araştırılması

Postgraduate - 1997

AA 2014/Al2O3 METAL MATRİSLİ KOMPOZİTİN MEKANİK ALAŞIMLAMA YÖNTEMİ İLE ÜRETİMİ VE YAŞLANDIRILABİLME ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Postgraduate - 2013

Homojenizasyon Uygulanmış Alaşımı İngotlarda İşlenebilirliliğin Konuma Bağlı Olarak Değişimi

Doctorate - 2002

Advising Theses

Manyetik sıçratma (CFUBMS) ve mikro ark oksidasyon (MAO) teknikleri ile Ti6Al4V alaşımının dubleks yüzey modifikasyonu

Doctorate - 2014

Darbeli-dc manyetik alanda sıçratma yöntemi ile kaplanan TiB2 ve Me-DLC filmlerin mekanik, yapısal ve tribolojik özelliklerin araştırılması

Doctorate - 2006

TiNbTa/CrYN Yüksek Sıcaklık Termal Bariyer İnce Film Sentezlenmesi: Yüksek Sıcaklık Mekanik ve Tribolojik Özelliklerinin Araştırılması

Doctorate - 2016

TiZrNbCuN ve TiZrNbN nanokompozit ince filminin sentezlenmesi: yapısal – mekanik – tribolojik özelliklerinin araştırılması

Efeoğlu İ. (Consultant)
Doctorate - 2021

Farklı yüzey pürüzlülüklerine sahip titanyumun (grade-2) termal oksidasyon sonrası korozyon ve aşınma direncinin incelenmesi

Postgraduate - 2008 Sustainable Development

Mikroark oksidasyon (MAo) yöntemi ile kaplanmış niti alaşımının korozyon davranışının incelenmesi

Totik Y. (Consultant)
Postgraduate - 2019

Mikro ark oksidasyon (MAO) yöntemiyle kaplanmış Al2024 alaşımının korozyon davranışının incelenmesi

Postgraduate - 2016

TiAlN/TiCrN Çok Tabakalı Kompozit İnce Film Büyütülmesi ve Tribolojik Özelliklerin Araştırılması

Postgraduate - 2013

304L paslanmaz çelik üzerine DLC (diamond-like carbon) kaplanması ve mekanik-tribolojik özelliklerin araştırılması

Postgraduate - 2006

Magnezyum-Az91 Alaşımı Üzerine Plazma Elektrolitik Oksidasyon (PEO) Yöntemiyle Büyütülmüş Kompozit Kaplamaların Aşınma Davranışlarının İncelenmesi

Postgraduate - 2019 Sustainable Development

Seramik filmlerin ısıl işlemleri mikroyapı ve difüzyon derecesi ilişkisi

Postgraduate - 1997

Metal alaşımı seramik filmlerde mikroyapı ve yapısal değişimlerin ısıl işlemle olan ilişkisinin araştırılması

Postgraduate - 1997

Manyetik Alanda Sıçratma ile Büyütülen (Ti-Ta-B)N Kaplamaların Mekanik ve Tribolojik Özelliklerinin Araştırılması

Doctorate - 2011

Bor esaslı fonksiyonel nanokompozit ince film sentezlenmesi: yapısal – mekanik – tribolojik özelliklerinin araştırılması

Efeoğlu İ. (Consultant)
Doctorate - 2019

Mikroark oksidasyon (MAO) yöntemi ile kaplanmış Cp titanyumun aşınma, korozyon ve tribokorozyon davranışının araştırılması

Postgraduate - 2014 Sustainable Development

Plazma elektrolitik oksidasyon (PEO) yöntemi ile kaplanmış alüminyum alaşımının korozyon ve aşınma davranışının araştırılması.

Totik Y. (Consultant)
Postgraduate - 2019 Sustainable Development

NiTi alaşımının mikro ark oksidasyon (MAO) sonrası in-vitro özelliklerinin araştırılması

Postgraduate - 2015

TiBN Kaplama İnce Filmin Yapısal ve Mekanik Özelliklerinin Araştırılması

Postgraduate - 2009

Kapalı-alan dengelenmemiş magnetron sıçratma (CFUBMS) yöntemi ile büyütülmüş MoS2-Nb nano yapıdaki kompozit filmlerin farklı ortamlarda tribolojik özelliklerinin araştırılması

Postgraduate - 2007

Bor esaslı CN kaplamalarının sentezi ve tribolojik özelliklerin araştırılması

Efeoğlu İ. (Consultant)
Postgraduate - Continues

Darbeli-DC güç kaynağı kullanılarak CFUBMSIP ile büyütülmüş MoS2-Ti kompozit filmlerin yapısal, tribolojik ve mekanik özelliklerinin karekterizasyonu

Postgraduate - 2002

MoS2-Ti kompozit ince filmin farklı çelik türleri üzerine PVD ile kaplanması: Mekanik, Tribolojik, Yapısal Özelliklerinin Karekterizasyonu

Doctorate - 2003

AISI 1045 çeliğinin fretting yorulmasına korozyon davranışına fosfat kaplamanın etkisi

Postgraduate - 2006

TiNi Türü Şekil Hafızalı Kaplama Filmin Sentezlenmesi, Özelliklerinin Araştırılması ve Tipik MEMS Uygulaması

Doctorate - 2015

Çok Tabakalı CrN:AlN Nano Yapılı Kompozit Filmin Tribolojik Özelliklerinin Araştırılması

Postgraduate - 2011

Nitrür seramik kaplamaların yüksek sıcaklıklarda oksidasyon davranışının incelenmesi

Postgraduate - 2000

MAO yöntemi ile nikel-titanyum alaşımı üzerine TiO2 kaplamasının büyütülmesi ve korozyon özelliklerinin incelenmesi

Postgraduate - 2015

VN İnce Seramik Film Sentezlenmesi: Yapısal ve Tribolojik Özelliklerin İncelenmesi

Postgraduate - 2014

Ti-DLC Kaplama Filmlerin Sentezlenmesi ve Tribolojik Özelliklerin Araştırılması

Postgraduate - 2013