Mining Waste Characterization and Environmental Impact Research Group

Maden Atıkları Karakterizasyon ve Çevresel Etki Araştırma Grubu


Sülfürlü maden atıklarının karakterizasyonu ve bertarafına yönelik danışmanlık, analiz/optimizasyon ve tasarım hizmetleri vermektedir. Laboratuvar çalışmaları ve sahadan elde edilen veriler çevresel açıdan değerlendirilip rapor şeklinde sunulmaktadır.

Recent Publications