About

Metrics

Publication

30

Citation (WoS)

41

Citation (Scopus)

51

Project

10

Thesis

2
UN Sustainable Development Goals

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 15/07/2015 tarih ve 29417 sayılı Maden Atıkları Yönetmeliği ile çevresel açıdan tehlike arz edebilecek maden atıklarının karakterizasyonu zorunlu tutulmaktadır. Böylece maden atığının tehlikeli mi yoksa tehlikesiz mi olduğu, atıkların yeraltı ve yerüstü sularını kirletme potansiyeli (asit maden drenajı oluşumu ve ağır metal salınımları) ve atıkların nerede ve nasıl bertaraf edilmesi gerektiğine karakterizasyon test sonuçlarına göre karar verilmektedir.

Yönetmelikte belirtilen ve genellikle yurtdışında büyük ücretler karşılığında yaptırılan karakterizasyon testlerinin ülkemizde daha uygun ücretler ile sağlıklı bir şekilde yapılarak, alanında uzman akademisyenler ile değerlendirilmesi ve gerekli/istenen durumlarda danışmanlık hizmetlerinin de verilebilmesi ile ülke madenciliğinin ve ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunulmaktadır.


MAKÇEAG, maden atıklarının karakterizasyonu, emniyetli bir şekilde depolanması ve yeraltı/yerüstü sularına etkileri konusunda yapılan çalışmalara destek vermektedir.