Projects

Yeraltı Madenciliğinde Uygulanan Sülfürlü Atıklardan Hazırlanan Çimentolu Macun Dolgunun Yeraltındaki Jeokimyasal Davranışının Belirlenmesine Yönelik Temsili Bir Metod Yaklaşımı

Sülfür İçeriği Yüksek Atıklardan Hazırlanan Çimentolu Macun Dolgunun Su Kalitesine Etkisinin Statik ve Kinetik Testlerle Araştırılması

TUBITAK Project, 2019 - 2021

Study on Production of Precipitated Calcium Carbonate from Marble Wastes at Tekmar Marble and Mining Operations Production Export and Trade Inc.

EU Supported Other Project, 2020 - 2020

European network for innovative recovery strategies of rare earth and other critical metals from electric and electronic waste

EU Supported Other Project, 2015 - 2019

ELEKTRİKLİ VR ELEKTRONİK ATIKLARIN (E-ATIK)METAL GERİ KAZANIM POTANSİYELİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

TOZSİN G. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2016

Kentsel Dönüşüm Kapsamında Açığa Çıkan Beton Atıkların Asit Maden Drenaj Oluşumu ve Ağır Metal Salınımı Önlenmesinde Kullanım Potansiyelinin Araştırılması

Tozsin G. (Executive)
TUBITAK Project, 2014 - 2016 Sustainable Development

Elektrikli ve Elektronik Atıkların E-Atık Metal Geri Kazanım Potansiyeli Bakımından Değerlendirilmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2016

Mermer Artıklarının Fındık Verimi Üzerine Etkileri

Tozsin G. (Executive), Koç E.
Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2015

TOPRAK ASİTLİĞİNİN MERMER ATIKLARIYLA REHABİLİTASYONU

TOZSİN G. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2014