Publications

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Effects of abandoned coal mine on the water quality

INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL PREPARATION AND UTILIZATION, vol.42, no.11, pp.3202-3212, 2022 (SCI-Expanded) identifier identifier

Inhibition of acid mine drainage and immobilization of heavy metals from copper flotation tailings using a marble cutting waste

INTERNATIONAL JOURNAL OF MINERALS METALLURGY AND MATERIALS, vol.23, no.1, pp.1-6, 2016 (SCI-Expanded) identifier identifier

Use of waste pyrite as an alternative to gypsum for alkaline soil amelioration

INTERNATIONAL JOURNAL OF MINING RECLAMATION AND ENVIRONMENT, vol.29, no.3, pp.169-177, 2015 (SCI-Expanded) identifier identifier

Hazardous elements in soil and coal from the Oltu coal mine district, Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL GEOLOGY, vol.131, pp.1-6, 2014 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier

EVALUATION OF PYRITIC TAILINGS FROM A COPPER CONCENTRATION PLANT FOR CALCAREOUS SODIC SOIL RECLAMATION

PHYSICOCHEMICAL PROBLEMS OF MINERAL PROCESSING, vol.50, no.2, pp.693-704, 2014 (SCI-Expanded) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Mermer Atıklarının Asidik Toprakların Nötralizasyonu ve Fındık Tarımı Üzerine Etkileri

Yer Altı Kaynakları Dergisi/Journal of Underground Resources, vol.4, pp.29-36, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Mermer Madenciliğinde Çevresel Etkiler

Madencilik Türkiye, vol.1, no.24, pp.68-80, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Doğal Zeolitlerin Çevre Kirliliği Kontrolünde Kullanımı

Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi (bibad), 2012 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Cevher zenginleştirme tesisi atık piritlerinin toprak ıslahında kullanılması

3. Madencilik ve Çevre Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 12 June 2009, pp.1-4

Decolorization of industrial synthetic dye using red mud with surface-immobilized laccase

6. International Conference on Water Resources and Environment Research, Koblenz, Germany, 3 - 07 June 2013, pp.1-11

The effects of pyritic tailings on plant growth

International Conference on Environmental Science and Technology, Nevşehir, Turkey, 18 - 21 June 2013, pp.1-7

Use of marble and pyritic wastes in soil remediation

25th International Mining Congress of Turkey, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2017, pp.340-347

Evaluation of Water Quality for the Kurtbogazi Dam Outlet and the Streams Feeding the Dam

17th International Conference on Water Resources and Wetlands, Dubai, United Arab Emirates, 24 - 25 November 2015, pp.1532-1537

Use of marble wastes in soil remediation

25th International Mining Congress and Exhibition of Turkey, 11 - 14 April 2017

Investigation of the Effect of Tailings Characteristics on Paste Backfill Properties

18th International Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM 2018, Varna, Bulgaria, 2 - 08 July 2018, vol.18, pp.97-104 identifier

Use of marble and pyritic wastes in soil remediaton

25th International Mining Congress of Turkey: New Trends in Mining, IMCET 2017, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2017, pp.340-346 Sustainable Development identifier

Effects of copper mining waste applications on improvements of alkaline soil characteristics

5. International Scientific Agricultural Symposium, Jahorina, Bosnia And Herzegovina, 23 - 26 October 2014, pp.1-7

Atık piritlerin alkali toprak ıslahında kullanımı

3. Atık Yönetimi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 14 - 18 April 2013, pp.1-6

Use of Waste Pyrite from Mineral Processing Plants in Soil Remediation

International Congress on Natural and Engineering Science, 1 - 05 September 2016

Remediation of alkali soils with waste pyrite

22nd World Mining Congress and EXPO, İstanbul, Turkey, 11 - 16 September 2011, pp.1-8

Using waste pyrite as an amendment for calcareous soil

14th Balkan Mineral Processing Congress, Tuzla, Bosnia And Herzegovina, 14 - 16 June 2011, pp.1-4

Use of waste pyrite in conditioning of alkali soils

11th International Mineral Processing Symposium, Antalya, Turkey, 21 - 23 October 2008, pp.1-5

Mermer Madenciliğinde Çevresel Etkiler

Ekoloji Sempozyumu, Turkey, 4 - 06 May 2012

Books & Book Chapters

Maden Atıkları İçin Alternatif Depolama Yöntemi: Çimentolu Macun Dolgu

in: Sıfır Atık, Yenigün Kasım,Turan Abdulmenaf,Çamaş Tuğrul, Editor, T.C. Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara, pp.227-244, 2022 Sustainable Development

Alternative Storage Method For Mining Wastes: Cemented Paste Backfill

in: Zero Waste, Yenigün Kasım,Turan Abdulmenaf,Çamaş Tuğrul, Editor, T.C. Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara, pp.227-244, 2022 Sustainable Development