Smart Seeds

Bitki Genetik Mühendisliği çalışmaları, kültür bitkilerinde in vitro bitki rejenerasyonunun iyileştirilmesi, bitki gen kaynaklarının iyileştirilmesinde genetik mühendisliğinin kullanılması ve moleküler işaretler ile gen kaynaklarının değerlendirilmesi ve bitki ıslahında yeni teknolojilerin (moleküler işaretler, genomik seleksiyon, haploit bitkiler) kullanılması, mutasyon ıslahı, herbisite dayanıklı bitki çeşitlerinin geliştirilmesi, kurağa ve tuza dayanıklı bitkilerin geliştirilmesi