Veterinerlikte Aşı ve Biyolojik Ürün Geliştirme Merkezi

Araştırma merkezimiz, modern teknolojiyi uygulayarak, hayvan ve zoonotik hastalıkların kontrolü için araştırma, hastalık gözetimi, teşhis, aşı ve biyolojik geliştirme ve üretim yapmak amacıyla Resmî Gazete’nin 21.02.2021 tarihli ve 31402 sayılı kararınca kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Bu kapsamda merkezimizde aşağıda verilen faaliyetler yürütülmektedir:

-Veteriner sahadan gelecek örneklerden bakteriyolojik kültür, identifikasyon ve antibiyogram testleri yapmak,

-Veteriner saha için PCR temelli moleküler analizler yapmak,

-Deneme hayvanı çalışma sonuçlarının ve mikroorganizmanın oluşturduğu immun parametrelerin serolojik (ELISA) ve akış sitometrisi ile belirlemek,

-Protein ve hücre kültürü analizleri yapmaktır.