Yeni Nesil İlaç Araştırma ve Geliştirme Grubu

Sağlık hepimiz için! Her şeyin başı sağlık!


Tüm canlıların en temel gereksinimi sağlıklı olmaktır. 


İlaç, insanlardaki ve hayvanlardaki patolojik bir bozukluğu tedavi edici veya önleyici özelliklere sahip olarak sunulan veya farmakolojik, immünolojik veya metabolik etki göstererek fizyolojik fonksiyonları düzeltmek, iyileştirmek veya değiştirmek veya tıbbi teşhis amacıyla kullanılan veya uygulanan madde veya maddeler kombinasyonudur. 


İlacın ihtiyaç halinde kullanımından vazgeçilemeyecek ve yerine başka bir ürün konulmayacak özelliği vardır. 


İlaçların bizler için bu kadar vazgeçilmez olduğu bir dünyada, çağın gereksinimlerine ayak uydurarak konvansiyonel sistemlerle birlikte bu sistemlerin istenmeyen özelliklerini elimine eden veya bu sistemleri geliştiren yeni tekniklerle yeni nesil ilaçların çalışmaları hızla devam etmektedir. 


Yeni nesil ilaç araştırma ve geliştirme grubu 2022 yılında kurulmuş olup genç ve dinamik bir yapıya sahiptir. Çalışma grubu ilaç alanında hizmet verip insanların ve hayvanların sağlığı için birçok bilimsel çalışma yapmaktadır. Genel çalışma alanları arasında sıvı, yarı-katı ve katı dozaj şekilleri bulunmakta olup, bu sistemlerin konvansiyonel ve yeni nesil çeşitleri güncel teknoloji takip edilerek bilimsel bir yaklaşımla proje destekli çalışılmaktadır. 


  

*İş birliği yapmak veya bize katılmak istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz.