Education Information

Education Information

 • 1987 - 1990 Doctorate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Ve Finansman, Turkey

 • 1985 - 1987 Postgraduate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Ve Finansman, Turkey

 • 1981 - 1985 Undergraduate

  Ataturk University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1990 Doctorate

  Sanayi işletmelerinde üretim kayıpları (fire, artık, bozuk mamül ve kusurlu mamül)-verimliliğe ve maliyetlere etkisi-

  Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

 • 1987 Postgraduate

  Birleşik İmalat Sisteminde Maliyetleme Teknikleri

  Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English