Education Information

Education Information

 • 2002 - 2005 Doctorate

  Anadolu University, Instıtute Of Socıal Scıences, İktisat, Turkey

 • 1997 - 2000 Postgraduate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, Turkey

 • 1993 - 1997 Undergraduate

  Ataturk University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, Turkey

Dissertations

 • 2005 Doctorate

  Dış Borç Sürdürülebilirliği ve Türkiye Uygulaması

  Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat

 • 2000 Postgraduate

  Doğu Anadolu bölgesin2de Ekonomik Potansiyel ve Alt Yapı Hizmetleri

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English