Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Üst Orta Gelir Grubu Ülkelerde Mutluluk ve Liberalizasyon İlişkileri

III. International Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress, Kastamonu, Kastamonu, Turkey, 19 - 21 October 2017, vol.1, no.1, pp.47 Creative Commons License

Türkiye nin Dış Ticaretinde mal ve Ülke Yoğunlaşması

2. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, Erzurum, Turkey, 20 - 22 October 2016, pp.275-282

Türk Dış Ticaretinde Ülke ve Mal Yoğunlaşması

II. Uluslararası kafkasya Orta Asya Dış ticaret ve Lojistik Kongresi, Erzurum, Turkey, 20 - 22 October 2016

Türkiye Ekonomisinde Enerji İthalatı ve Ekonomik Etkileri

II. Uluslararası kafkasya, Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, Erzurum, Turkey, 20 - 22 October 2016

Türkiye Komşu Ülkeler İran ve Rusya Arasındaki Endüstri İçi Ticaretin Düzeyi ve Sektörel Rekabet Gücündeki Değişimler

ıı. uluslararası Kafkasya- Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, Erzurum, Turkey, 20 - 22 October 2016

Books & Book Chapters

IMF: Kurumsal ve Finansal Yapısı, Gelişimi ve Fon-Türkiye İlişkileri

in: Sosyal, İnsan Ve İdari Bilimlerde Öncü ve Çağdaş Çalışmalar, KARA, Adem; BAZANCİR, Recai, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.867-899, 2023

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları, Sanayi Üretimi ve Ekonomik Büyüme: Yükselen Ekonomiler Üzerine Panel Veri Analizleri

in: İktisadi ve İdari Bilimlerde Akademik Analiz ve Yorumlar, Nuray ERGÜL, Editor, Özgür Yayınları, Afyon, pp.111-132, 2023

Büyüme ve Kalkınma İktisadı

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2022

Krizden Çıkış İçin Yenilikçi Yaklaşım: üretimde Çeşitlilik ve İnsani Gelişmişlik

in: Ekonomik Krizler ve Yenilkçi Yaklaşımlar: Teoriden Uygulamaya, Ömer Uğur Bulut, Murat Aykırı, Editor, Eğiitim yayınevi, Konya, pp.124-135, 2020

Regional Income Inequality and Its Measurement

in: Regional Imbalances and Regional Development Policies: Turkey Experience Volume 1, Haktan Sevinç, Editor, Peterlang, Berlin, pp.19-30, 2020

Regional Income Inequality and ItsMeasurement

in: Regional Imbalances and RegionalDevelopment Policies : TurkeyExperience Volume I, Haktan Sevinç, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.19-29, 2020

TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ ARASINDA ENDÜSTRİ İÇİ TİCARET VE REKABET GÜCÜ

in: DERLEMELER - I -İktisadi ve İdari Bilimler Alanyazın, KILIÇ, Metin, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.435-451, 2019

TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ ARASINDA ENDÜSTRİ İÇİ TİCARET VE REKABET GÜCÜ

in: DERLEMELER - I -İktisadi ve İdari Bilimler Alanyazın, KILIÇ, Metin, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.435-451, 2019

Teorik Perpektiften Eneri Tüketimi ve Büyüme İlişkisi

in: Enerji ve Çevre Ekonomisi, Müge Manga ve Esra Ballı, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.37-56, 2019

Etken Koruma ve Dış Ticaret: Türk İmalat Sanayi Örneği

in: İşletme ve Finans Yazıları III, Melike Kamışlı, Editor, Beta Yayınevi, İstanbul, pp.471-485, 2019

Açık Ekonomilerde Toplam Arz-Toplam Talep Yaklaşımı

in: Uluslararası İktisat, Ömer Selçuk Emsen, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-35, 2019

Uluslararası Parasal Sistemin Dünü, Bugünü ve Yarını

in: uluslararası İktisat, Ömer Elçuk Emsen, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-26, 2019

Dış Ticarette Yeni Teoremler

in: Uluslaraarası ktisat, Ömer Selçuk Emsen, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-21, 2019

Metrics

Publication

52

Citation (Scopus)

4

H-Index (Scopus)

1

Project

2

Thesis Advisory

3

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals