Education Information

Education Information

 • 1998 - 2006 Doctorate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe-Finansman, Turkey

 • 1995 - 1998 Postgraduate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe-Finansman, Turkey

 • 1991 - 1995 Undergraduate

  Ataturk University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Turkey

Dissertations

 • 2006 Doctorate

  Toplam kalite yönetimi ile tam zamanında üretim sisteminin birlikte kullanılması ve bir uygulama

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe-Finansman

 • 1998 Postgraduate

  Enflasyonun finansal tablolar üzerindeki etkileri ve bu etkileri giderici bir tedbir olarak enflasyon muhasebesi

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitsü, Muhasebe-Finansman

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English