Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Erken Demir Çağdan Geç Demir Çağa Bayburt-Gümüşhane Bölgesi

Urartu ve Ötesi: Demi Çağı Yaylalarında Gelişim ve Etkileşim Sempozyumu, Van, Turkey, 7 - 09 September 2022

Bayburt İli 2019 Yüzey Araştırması

2019-2020 Yılı Yüzey Araştırmaları, Ankara, Turkey, 01 January 2022, vol.3, pp.265-278

Bayburt Coğrafyasından Tarihi Güzergâhlara Dair Yeni Bulgular ve Değerlendirmeler

I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu YOL , Erzurum, Turkey, 9 - 11 May 2022

Kemah Kale Kazısı 2014 Yılı Çalışmaları

Uluslararası XIX. Orta Çağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 21 - 24 October 2015, vol.2, pp.615-636

Kemah Kalesi Kazısı 2014 Yılı Çalışmaları

Uluslararası XIX. Ortaçağ Ve Türk Dönemi Kazıları Ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler, 21 - 24 October 2015

Kemah Kalesi 2014 Yılı Çalışmaları

Uluslararası XIX. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat TArihi Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, Turkey, 21 - 24 October 2015

Bayburt İli 2017 Yüzey Araştırması

36. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Çanakkale, Turkey, 7 - 11 May 2018, vol.3, pp.391-406

İmparator Nero’nun Doğu Politikasında Erzurum ve Çevresinin Önemi

Osmanlı Hâkimiyetinin 500. ve Kurtuluşun 100. YılındaUluslararası Erzurum Sempozyumu Bildirileri, Erzurum, Turkey, 12 - 13 March 2018, pp.831-841

Türk Kültüründe ve Kurgandan Türbeye ve Bayburt Dede Korkut Türbesi

Korkut Ata’dan Günümüze Âşıklık Geleneği, 28 February - 01 March 2017

2015 Bayburt Yüzey Araştırması

38.Uluslararası Kazı,Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Edirne, Turkey, 23 - 27 May 2016

2015 Kemah Kalesi Kazısı

38.Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Edirne, Turkey, 23 - 27 May 2016

2014 Bayburt Yüzey Araştırması

33.Araştırma Sonuçları Toplantısı, Erzurum, Turkey, 11 - 15 May 2015, vol.1

2015 KEMAH KALESİ KAZISI

38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu', Edirne, Turkey, 23 - 27 May 2016

2015 KEMAH KALESİ KAZISI

38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu', 23 - 27 May 2016

2015 KEMAH KALESİ KAZI ÇALIŞMALARI

38. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu', Edirne, Turkey, 23 - 27 May 2016, pp.247-264

Bayburt Köylerindeki Cami Kitabeleri

Milletlerarası Arap Harfli Mezar taşları ve Yazıtlar Çalışma Toplantısı, Prizren, Serbia, 27 April - 01 May 2016

Gümüşhane İlinin Prehistoryası ve İlkçağı Üzerine Genel Bir Değerlendirme

Gümüşhane Tarihi-İl Oluşunun 85. Yılında Gümüşhane Tarihi ve Ekonomisi Sempozyumu Tarih Bildirileri, Gümüşhane, Turkey, 25 - 26 May 2016

Kemah Kitabeleri

Arap Harfli Yazıtlar ve Bursa Mezar Taşları Çalışma Toplantısı, 19 - 21 November 2015

KEMAH KİTABELERİ

MİLLETLERARASI ARAP HARFLİ MEZAR TAŞLARI VE YAZITLAR, 19 - 21 November 2015

Early Farmers of Erzurum

Uluslararası Doğu Anadolu-Güney Kafkasya Kültürleri Sempozyumu, Cambridge, Canada, 10 - 13 October 2012, pp.231-240

2012 Yılı Bayburt İli Yüzey Araştırması

ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI, Muğla, Turkey, 27 - 31 May 2013

2011 Yılı Bayburt İli Yüzey Araştırması

ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI, Çorum, Turkey, 28 May - 01 June 2012

2009 Yılı Bayburt Yüzey Araştırması

28. Araştırma Sonuçları Toplantıs, Ankara, Turkey, 24 - 28 May 2010, vol.1, pp.155-174

2009 Yılı Gümüşhane ve Bayburt İlleri Yüzey Araştırması

ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI, Erzurum, Turkey, 24 May - 04 June 2010

2007 Gümüşhane Yüzey Araştırması

26. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Turkey, 26 - 30 May 2008, vol.1, pp.167-180

2007 Yılı Gümüşhane ve Bayburt İlleri Yüzey Araştırması

ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI, Ankara, Turkey, 26 May - 06 June 2008

2006 Yılı Gümüşhane ve Bayburt İlleri Yüzey Araştırması

ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI, Kocaeli, Turkey, 28 May - 01 June 2007

2005 GÜMÜŞHANE YÜZEY ARAŞTIRMASI

24. ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI, Çanakkale, Turkey, 29 May - 02 June 2006, vol.1, pp.501-512

2004 Gümüşhane Yüzey Araştırması

23.ARAŞTIRMA SONUÇLARITOPLANTISI, 30 May - 03 June 2005

2005 Yılı Gümüşhane ve Bayburt İlleri Yüzey Araştırması

ARAŞTIRMA SONUÇLARI TOPLANTISI, Çanakkale, Turkey, 20 - 24 May 2005

2002 Yılı Gümüşhane ve Bayburt İlleri Yüzey Araştırması

21. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 01 January 2003, vol.1, pp.167-178

Books & Book Chapters

Resim Sanatı

in: Eski Mezopotamya’nın Kültür Tarihi, L. G. Gökçek- E. Yıldırım-O. Pekşen, Editor, Değişim Yayınları, İstanbul, pp.419-453, 2022

MÖ III. Binyılda Kuzeydoğu Anadolu’da Hayvancılık ve Çoban Kültürü: Erzurum Örneği

in: MÖ III. Binyılda Anadolu, M. Işıklı-E. Fidan-A. Türker-M.A. Yılmaz, Editor, Ege Yayınları, İstanbul, pp.481-496, 2022

BAYBURT İLİ 2019 YÜZEY ARAŞTIRMASI

in: 2019-2020 YILI YÜZEY ARAŞTIRMALARI, Candaş KESKİN, Editor, T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYINLARI, Ankara, pp.265-278, 2022

Bayburt Yöresinde Karaz / Erken Tunç Çağı Kültürüne Dair Değerlendirmeler

in: Anadolu Arkeolojisiyle Harmanlanmış Bir Ömür Mehmet Karaosmanoğlu’na Armağan, Mehmet Ali YILMAZ- Birol CAN- Mehmet IŞIKLI, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.229-250, 2021

Hititlerde Bir Psikolojik Savaş Uygulaması: Mağlup Toplumların Tanrı/Tanrıça Heykellerinin Hattuşa’ya Taşınması

in: Anadolu’nun Eski Çağlarında İnanç Olgusu ve Yönetim Anlayışı, L. Gürkan GÖKÇEK-Ercüment YILDIRIM-Okay PEKŞEN, Editor, Değişim Yyaınevi, İstanbul, pp.317-334, 2021

Kemahın Tarihi Coğrafyası ve Tarihi

in: Kemah Kalesi Kazıları, , Editor, Erzincan Valiliği Kültür Yayınları, Erzincan, pp.1-75, 2020

Kemah'ın Tarihi Coğrafyası ve Tarihi

in: Kemah Kalesi Kazıları 2010-2019, M.L. Kındığılı, Editor, Erzincan Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Erzincan, pp.1-76, 2020

Kemah’ınTarihi Coğrafyası ve Tarihi

in: Erzincan Kemah Kalesi Kazıları, Muhammet Lütfü Kındığılı, Editor, Erzincan Valiliği, Erzincan, pp.1-76, 2020

Türk Kültüründe Kurgandan Türbeye Dönüşen Mezar Geleneği ve Bayburt DedeKorkut Türbesi

in: Doğudan Batıya 70. Yaşında Serap Yaylalı’ya Sunulan Yazılar, Aydın Erön-Emre Erdan, Editor, Bilgin Kültür ve Sanat Yayınları, Ankara, pp.277-294, 2019

Eski Çağda Doğu Anadolu’nun İktisadi Hayatı Üzerine Genel Bir Değerlendirme

in: Anadolunun Eskiçağlarında İktisadi ve Zirai Hayat, İ.G. GÖKÇEK, E. YILDIRIM, O. PEKŞEN, Editor, Değişim Yayınları, İstanbul, pp.413-457, 2018

Bayburt’un Tarihi ve Coğrafyası

in: Bir Hilal Uğruna /Şehit ve Gazileri ile Bayburt, Yasin Taşkesenlioğlu, Editor, Bayburt Üniversitesi Yayınları, Bayburt, pp.19-33, 2017

Tarih Öncesi ve Eski Çağlarda Bayburt Kalesi

in: Kaleli Kentler ve Bayburt Kalesi Kongresi, , Editor, Gezegen, İstanbul, pp.21-42, 2017

Yüzey Araştırmaları Işığı AltındaTarih Öncesi Dönemlerde Bayburt ve Çevresi

in: Prof. Dr. Recep YIldırım’a Armağan, Pınar Pınarcık Bilcan Gökce Mehmet Salih Erken Sena Çoşğun Kandal, Editor, Bilgün Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.161-172, 2017

Geç Helenistik Dönemde Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi'nin Stratejik Önemi

in: Çayeli nden Erzurum a Yrd Doç Dr Cemil Kutlu Armağan Kitabı, Selami Kılıç-Ahmet Sefa Yıldırım, Editor, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, pp.227-248, 2016

2010-2015 YÜZEY ARAŞTIRMALARI IŞIĞINDABAYBURT İLİ DAHİLİNDEKİ KALE VE GÖZETLEME KULELERİ

in: Havva İşkana Armağan Lykıarkhıssa, , Editor, Ege Yayınları, Antalya, 2016

Alaca Tarihi

Atatürk Üniversitesi Türk Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi, 2002

Metrics

Publication

74

Project

8

Thesis Advisory

17