Education Information

Education Information

 • 2012 - 2016 Doctorate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Turkey

 • 2010 - 2012 Postgraduate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Turkey

 • 2006 - 2010 Undergraduate

  Ataturk University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  Etik iklim ve örgütsel kontrol mekanizmalarının sanal kaytarma davranışı üzerindeki etkisinde örgütsel sinizmin aracılık rolü

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı

 • 2012 Postgraduate

  Örgütsel adalet algısının performans değerlendirme sisteminden duyulan memnuniyet üzerindeki etkisi

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı