Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2021 - Continues Associate Professor

  Ataturk University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

 • 2020 - 2021 Assistant Professor

  Ataturk University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

 • 2018 - 2020 Assistant Professor

  Kafkas University, Sarıkamış Faculty Of Tourısm, Department Of Tourısm Management - Tourısm Admınıstratıon

 • 2013 - 2016 Research Assistant

  Igdir University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Busıness

Managerial Experience

 • 2022 - Continues Program Accreditation-Self-Assessment Committee Member

  Ataturk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri

 • 2022 - Continues Akreditasyon, Sürekli Gelişim ve Yenilenme Kurulu Üyesi

  Ataturk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri

 • 2022 - Continues Birim Kalite Komisyonu Üyesi

  Ataturk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri

 • 2022 - Continues Mevlana Exchange Program Department Coordinator

  Ataturk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri

 • 2022 - Continues Eğitim ve Müfredat Kurulu üyesi

  Ataturk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri

 • 2020 - Continues Farabi Program Department Coordinator

  Ataturk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri

 • 2020 - Continues Erasmus Program Department Coordinator

  Ataturk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri

 • 2021 - 2024 Deputy Head of Department

  Ataturk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri

Courses

 • Postgraduate Küreselleşme, Rekabet ve Çalışma İlişkileri

 • Undergraduate Endüstriyel Demokrasi

 • Postgraduate İş Gücü ve Çağdaş Örgütler

 • Undergraduate Çalışma Hayatında Kadın

 • Undergraduate Endüstri İlişkileri

 • Undergraduate Girişimcilik

 • Doctorate Sosyal Politika ve Toplumsal Cinsiyet

 • Doctorate Sosyal Politika ve Toplumsal Cinsiyet

 • Undergraduate Çatışma Yönetimi

 • Undergraduate Toplam Kalite Yönetimi

 • Undergraduate Örgüt Kültürü

 • Undergraduate Toplam Kalite Yönetimi

 • Undergraduate Hukukun Temel Kavramları

 • Undergraduate Turizm İşletmelerinde Muhasebe

 • Undergraduate Turizm İşletmeleri Yönetimi

 • Undergraduate Örgütsel Davranış

 • Undergraduate Genel Ekonomi

 • Undergraduate Genel Muhasebe

 • Undergraduate Yönetim ve Organizasyon

 • Undergraduate Genel İşletme

 • Undergraduate Pazarlama İlkeleri