Education Information

Education Information

 • 2010 - 2013 Doctorate

  Ataturk University, Tıp Fakültesi, Histoloji Ve Embriyoloji Ad., Turkey

 • 2004 - 2010 Postgraduate

  Ataturk University, Tıp Fakültesi, Histoloji Ve Embriyoloji Ad., Turkey

 • 1994 - 1998 Undergraduate

  Ataturk University, Fen Fakültesi, Biyoloji, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  MELATONİNİN MCF-7 HÜCRE KÜLTÜRÜNDEKİ APOPTOZ AKTİVASYONUNUN VE SİTOTOKSİSİTESİNİN POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (PCR), MTT HÜCRE CANLILIK TESTİ VE İMMUNSİTOKİMYA YÖNTEMLERİYLE ARAŞTIRILMASI

  Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Bilimler

 • 2010 Postgraduate

  KRONİK STRESİN ADRENAL BEZ VE TİROİD BEZİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN MORFOMETRİK VE HİSTOKİMYASAL YÖNTEMLERLE SIÇAN MODELİ ÜZERİNDE ARAŞTIRILMASI

  Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Bilimler

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English