Education Information

Education Information

 • 2019 - Continues Doctorate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Turkey

 • 2017 - 2019 Postgraduate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat/İktisat Teorisi, Turkey

 • 2011 - 2016 Undergraduate

  Tobb University Of Economics And Technology, İibf, İktisat, Turkey

Dissertations

 • 2019 Postgraduate

  Türkiye'de tüketici kredisi talebinin gelir ve faiz esnekliği (2005-2018 dönemi için bir uygulama) / Income and interest rate elasticity in consumer credits' demand in Turkey (an implementation for 2005-2018 period)

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat/İktisat Teorisi

Foreign Languages

 • C1 Advanced English