Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

GELİR EŞİTSİZLİĞİNİN BELİRLEYİCİLERİ: SEÇİLMİŞ 7 ORTA ASYA ÜLKESİ VE TÜRKİYEÜZERİNE BİR UYGULAMA

AL-FARABI 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Erzurum, Turkey, 19 August 2022, pp.68-81

GELİR EŞİTSİZLİĞİ VE TİCARİ AÇIKLIK EKOLOJİK AYAK İZİ ÜZERİNDE ETKİLİ Mİ?

Eighth International Conference on Economics of Turkish Economic Association (IceTEA2022), Nevşehir, Turkey, 1 - 04 September 2022 Sustainable Development

Analysis of Agricultural Production in Turkey in Terms of Production Factors

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCE and RURAL DEVELOPMENT, 18 - 19 September 2021, pp.212-215 Sustainable Development

A PANEL DATA ANALYSIS ON ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTION: THE CASE OF TURKEY

XXI. International Symposium on Econometrics, Operational Research and Statistics, 8 - 10 September 2021, vol.1, pp.140-141 Sustainable Development

INVESTIGATION OF FACTORS AFFECTING FOOD SECURITY IN TURKEY

10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CULTURE AND CIVILIZATION, Turkey, 11 - 12 August 2021, pp.1-2 Sustainable Development

AN EMPIRICAL ASSESSMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTIVITY IN TURKEY BASED ON CLIMATE CHANGE PERSPECTIVE

10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CULTURE AND CIVILIZATION, Turkey, 11 - 12 August 2021, pp.3-4 Sustainable Development

FİNANSAL HİZMETLER GÜVEN ENDEKSİ’Nİ ETKİLEYEN EKONOMİK FAKTÖRLER

AL -FARABİ 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 2 - 05 May 2019, pp.1051-1056 Creative Commons License

TASARRUF VE SANAYİLEŞME İLİŞKİSİ: PANEL VERİ ANALİZİ

AL -FARABİ 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 2 - 05 May 2019, pp.1047-1050 Creative Commons License Sustainable Development

Ekonomik Özgürlük ve Eşitsizliğin Beşeri Sermaye Üzerine Etkisi:Panel Veri Analizi

Türkiye Ekonomi Kurumu-Uluslararası Ekonomi Konferansı, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2018

Inequality and development: An OECD examination

2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: Sustainable Global Competition, 5 - 07 October 2017, pp.298

Books & Book Chapters

GÖÇÜN EV SAHİBİ ÜLKEYE EKONOMİK ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

in: Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Uluslararası Araştırmalar - IV, Salih BATAL, Editor, Serüven Yayınevi / Serüven Publishing, İzmir, pp.259-278, 2022

INVESTIGATION OF FACTORS AFFECTING FOOD SECURITY IN TURKEY

in: UNDERSTANDING NEW CASES IN MICROECONOMICS: MARKETS AND INDUSTRIES , Mustafa Latif EMEK, Editor, iksad publishing house, pp.229-254, 2021

A PANEL DATA ANALYSIS ON ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTION: THE CASE OF TURKEY

in: SÜREKLİLİKTEN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE EKONOMİ, Orhan ELMACI, Editor, Holistence Publications, Çanakkale, pp.67-81, 2021

AN EMPIRICAL ASSESSMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTIVITY IN TURKEY BASED ON CLIMATE CHANGE PERSPECTIVE

in: CLIMATE-SMART AGRICULTURE FOR THE REAL GREEN REVOLUTION, Ahmet ÇELİK, Editor, iksad publishing house, pp.151-172, 2021

ANALYSIS OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN TURKEY IN TERMS OF PRODUCTION FACTORS

in: SUSTAINABLE AGRICULTURE AND LIVESTOCK FOR FOOD SECURITY UNDER THE CHANGING CLIMATE, Mehmet Fırat BARAN,Korkmaz BELLİTÜRK,Ahmet ÇELİK,Tefide KIZILDENİZ, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.293-314, 2021 Sustainable Development

Modeling the Factors that Affect Work Accidents with Binary Logistic Regression: Evidence from Turkey

in: Occupational Health, Kavitha Palaniappan, Editor, INTECHOPEN, London, pp.1-15, 2021

Metrics

Publication

24

Project

4

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals