Scientific & Professional Activities

Scientific Refereeing

  • January 2018 Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

    Other Indexed Journal

  • September 2017 Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

    Other Indexed Journal