Education Information

Education Information

 • 2017 - 2021 Doctorate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Turkey

 • 2014 - 2017 Postgraduate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Ve Finansman , Turkey

 • 2009 - 2013 Undergraduate

  Ataturk University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Turkey

Dissertations

 • 2021 Doctorate

  İslami Finansal Varlık Fiyatlama Modeli ve Arbitraj Fiyatlama Modelinin Test Edilmesi: Katılım-50 Endeksi İle Bir Uygulama

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı

 • 2017 Postgraduate

  Kamu Katılım Bankacılığının Bankacılık Sektörüne Beklenen Etkileri

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme