Scientific Activities

Scientific Refereeing

  • March 2023 Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

    National Scientific Refreed Journal

  • June 2022 Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

    National Scientific Refreed Journal

  • June 2022 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

    National Scientific Refreed Journal