Assoc. Prof. Seyda CENGİZ


Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimleri

Veterinerlik Mikrobiyolojisi Anabilim Dalı


Research Areas: Health Sciences, Veterinary Sciences, Pre-Clinical Sciences, Veterinary Microbiology

Former Researcher

Metrics

Publication

75

Citation (WoS)

68

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

94

H-Index (Scopus)

7

Project

23

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2004 - 2010

2004 - 2010

Doctorate

Ankara University, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji , Turkey

1998 - 2003

1998 - 2003

Undergraduate

Selcuk University, Faculty Of Veterınary Medıcıne, Turkey

Dissertations

2010

2010

Doctorate

Sığır mastitislerinden streptokok türlerinin izolasyonu ve moleküler tiplendirilmesi

Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Mikrobiyoloji

Research Areas

Health Sciences

Veterinary Sciences

Pre-Clinical Sciences

Veterinary Microbiology

Academic Titles / Tasks

2010 - 2011

2010 - 2011

Lecturer PhD

Ataturk University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimleri

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Kanatlı Hayvan Hastalıkları

Undergraduate

Undergraduate

Kanatlı Hayvan Hastalıkları

Undergraduate

Undergraduate

Özel Mikrobiyoloji

Undergraduate

Undergraduate

Epidemiyolji

Undergraduate

Undergraduate

Kanatlı Hayvanların Mikrobiyoloj-Viroloji

Undergraduate

Undergraduate

Klinik Laboratuvar Tanı

Undergraduate

Undergraduate

Mikrobiyolojik Biyoteknoloji

Postgraduate

Postgraduate

Mikoloji

Postgraduate

Postgraduate

Özel Mikrobiyoloji

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Antimicrobial Efficiency of Aloe vera Leaves Methanolic Extract-Loaded Nanoemulsions Amongst to Different Pathogens

Sevinç Özakar R., Cengiz S.

6th International Congress on Veterinary and Animal Sciences (ICVAS), Hatay, Turkey, 2 - 04 September 2021, pp.40-49

2021

2021

Antibacterial Activity of Nanoemulsion of Origanum syriacum against Selected Bacterial Strains

Sevinç Özakar R., Adıgüzel M. C., Özakar E., Cengiz S.

International Congress on Biological and Health Sciences, Afyonkarahisar, Turkey, 26 - 28 February 2021

2019

2019

PCR DETERMINATION OF SALMONELLA INFECTION IN CAGE BIRDS

ÖZ C., CENGİZ S., ADIGÜZEL M. C.

ATAVET 1. International (2. International Participants) Student Congress, Erzurum, Turkey, 4 - 06 December 2019

2018

2018

Detection of Listeria monocytogenes with immunofluorescence and PCR methods in sheep liver tissues

ÇOMAKLI S., CENGİZ S., SAĞLAM Y. S., ÖZKARACA M., ALTUN S., TERİM KAPAKİN K. A., et al.

II. International Scientific and Vocational Studies Congress, Nevşehir, Turkey, 5 - 08 July 2018, pp.913

2017

2017

Antimikrobiyal Dirençte Yeni Çözüm Önerisi: CRISPR-Cas Sistemi

ADIGÜZEL M. C., Acaroğlu M. L., BARAN A., CENGİZ S.

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi (ATAVET) I. Uluslararası Katılımlı Öğrenci Kongresi, Erzurum, Turkey, 18 - 20 October 2017, pp.39-40

2017

2017

Antimicrobial Resistance of E. coli Strains Isolated From Uterin Discharge in the Postparturient Cows

ADIGÜZEL M. C., CENGİZ S., CENGİZ M., HAYIRLI A.

Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VII. Ulusal I. Uluslar Arası Kongresi, Fethiye, Turkey, 15 - 18 October 2017, pp.220-221

2017

2017

Doğum Sonrası İnek Uterus Akıntılarından İzole Edilen E. coli Suşlarında Antimikrobiyel Direnç

ADIGÜZEL M. C., CENGİZ S., CENGİZ M., HAYIRLI A.

Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VII. Ulusal-I. Uluslararası Kongresi, 12 - 15 October 2017

2017

2017

Antimicrobial Resistance of E. coli Strains Isolated from Uterine Discharge in the Postparturient Cows

ADIGÜZEL M. C., CENGİZ S., CENGİZ M., HAYIRLI A.

Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VII. Ulusal-I. Uluslararası Kongresi, 12 - 15 October 2017

2016

2016

Sensitivity and specificity of endometrial cytopathological diagnosis in the slaughetered cows

CENGİZ M., ALTUN S., ÇOMAKLI S., ÖZKARACA M., CENGİZ S., HAYIRLI A.

20 th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR) and the 13 th Conference of the Spanish Association for Animal Reproduction, Lizbon, Portugal, 27 - 29 October 2016

2016

2016

SENSITIVITY AND SPECIFICITY OF ENDOMETRIAL CYTOPATHOLOGICAL DIAGNOSIS IN SLAUGHTERED COWS

CENGİZ M., ALTUN S., ÇOMAKLI S., ÖZKARACA M., CENGİZ S., HAYIRLI A.

20 th Annual ESDAR Conference 2016Lisbon / Portugal, LİZBON, Portugal, 27 - 30 October 2016

2016

2016

DEtermination ofprimary enterotoxin genes in coagulase negative staphylococci by PCR

CENGİZ S., DİNÇ G., CENGİZ M.

XII Uluslararası Katılımlı VEteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi, 30 August - 02 September 2016

2016

2016

Detection of P multocida M haemolytica and H somni by PCRin pneumoniain cow and sheep

CENGİZ S., DİNÇ G., Tayan U.

XII Uluslararası Katılımlı Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi, 30 August - 02 September 2016

2016

2016

Investigation of E coli O157 and Salmonella spp in marketed sausage and bacon

DİNÇ G., CENGİZ S., Ata Z.

XII. Uluslararası Katılımlı Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi, 30 August - 02 September 2016

2016

2016

The devastating effects of foot and mouth disease in dairy farm

HAYIRLI A., CENGİZ M., TİMURKAN M. Ö., CENGİZ S., BALLI B., HIRA F.

16th International Conference on Production Diseases in Farm Animals (ICPD), Netherlands, 20 - 23 June 2016

2016

2016

Evaluation of perlite sawdust and corncob for bedding material in rats

YILDIRIM F., APAYDIN YILDIRIM B., YILDIZ A., TERİM KAPAKİN K. A., CENGİZ S., ÖZDEMİR S.

3th International VETistanbul Group Congress, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 17 - 20 May 2016

2015

2015

Erzurum Yöresi Köpeklerinde Babesia canis Ehrlichia canis ve Hepatozoon canis in Moleküler Yöntemlerle Araştırılması

GÜVEN E., AVCIOĞLU H., CENGİZ S.

19. Ulusal Parazitoloji Kongresi Uluslararası Katılımlı Ekinokokkosiz Sempozyumu, Turkey, 5 - 09 October 2015

2014

2014

Evaluation of septic arthritis in newborn calves

DOĞAN E., OKUMUŞ Z., YANMAZ L. E., KAYA M., ŞENOCAK M. G., CENGİZ S.

14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Turkey, 23 - 26 October 2014, pp.241-242

2014

2014

Yeni Dogan Buzagılarda Septik Artritislerin Degerlendirilmesi

DOĞAN E., OKUMUŞ Z., YANMAZ L. E., KAYA M., ŞENOCAK M. G., CENGİZ S.

14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 26 October 2014, pp.241-242

2014

2014

Yeni Dogan Buzagılarda Septik Artritislerin Degerlendirilmesi

DOĞAN E., OKUMUŞ Z., YANMAZ L. E., KAYA M., ŞENOCAK M. G., CENGİZ S.

14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 26 October 2014, pp.241-242

2013

2013

Köpek Mamalarına Katılan Humatın Dışkı Kalitesi ile Metabolik ve Hematolojik Parametreler Üzerine Etkisi

ERDAĞI S., KOÇAK F., HAYIRLI A., CENGİZ S., ALTINKAYNAK K., DORMAN E., et al.

VII. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 26 - 27 Eylül 2013, Ankara, Turkey, 26 - 29 September 2013

2011

2011

Relation between bacterial and somatic cell count in cows milk

ÇOLAK A., POLAT B., CENGİZ S., CANNAZİK O., ADIGÜZEL M. C.

Days of veterinary medicine 2011, Ohrid, Macedonia, 9 - 11 September 2011

2011

2011

Relation between bacteria and somatic cell count in cows milk

ÇOLAK A., POLAT B., CENGİZ S., CANNAZİK O., ADIGÜZEL M. C.

Days of Veterinary Medicine 2011, Ohrid, Macedonia, 9 - 11 September 2011, pp.115

2010

2010

Subklinik mastitisli düvelerde lakteal ve süt seruloplazmin düzeyleri

FİDANCI U. R., SEL T., DEMİRKIRAN D., CENGİZ M., BAŞTAN A., CENGİZ S., et al.

Türk-Alman Üniversiteleri İşbirliğinin Tarım Alanındaki Bilimsel Araştırma Sonuçları- 9. Uluslararası Sempozyum, 4 - 07 November 2010

2010

2010

Gebe düvelerde meme bezi sekresyonunun bakteriyolojik olarak değerlendirilmesi

CENGİZ S., CENGİZ M., ÇOLAK A., POLAT B.

Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Turkey, 23 - 25 September 2010

2010

2010

Evaluation of nitric oxide concentration in heifer mastitis before and after calving

BAŞTAN A., CENGİZ M., SEL T., CENGİZ S., AKAN M., DARBAZ İ.

14th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), Eger, Hungary, 14 - 18 September 2010, vol.45, pp.61

2010

2010

Effects of precalving antibiotic treatment on mastitis and individual somatic cell count in heifers

BAŞTAN A., CENGİZ M., CENGİZ S., POLAT B., ÇOLAK A., AKAN M., et al.

14th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), Eger, Hungary, 14 - 18 September 2010, vol.45, pp.62

2010

2010

Çeşitli kuru dönem tedavilerinin ve süt Alfa tokoferol konsantrasyonunun ineklerde yeni meme içi enfeksiyonlar üzerine etkisi

CENGİZ M., BAŞTAN A., CENGİZ S., PEKCAN M.

1. Uluslararası Katılımlı Veteriner Hekimliği Kongresi Expo Vet 2010 Fuarı, İstanbul, Turkey, 3 - 06 June 2010, pp.133

2006

2006

Evaluation of nitric oxide concentrations in healthy and infected quarters of pregnant heifers

BAŞTAN A., CENGİZ M., SEL T., CENGİZ S., AKAN M., DARBAZ İ., et al.

Ankara University, Faculty of Veterinary Medicine University of Veterinary Medicine in Hannover Joint Scientific Cooperation Meeting. VI, Ankara, Turkey, 06 October 2006

Supported Projects

2022 - Continues

2022 - Continues

Mycoplasma bovis izolatlarının genotipik karakterizasyonu

Project Supported by Higher Education Institutions

ADIGÜZEL M. C. (Executive), AYSİN F., TERİM KAPAKİN K. A., CENGİZ S., ÖZAKAR E., SEVİNÇ ÖZAKAR R.

2021 - 2023

2021 - 2023

Süt Sığırlarında Antimikrobiyal Dirençli Mastitis ile Mücadele İçin Hızlı Yerinde Teknolojiler.

TÜBİTAK International Bilateral Joint Cooperation Program Project

Cengiz S. (Executive)

2022 - 2022

2022 - 2022

Peptid Nükleik Asitlerin S. aureus Dna'sında Clamp Özelliğinin Belirlenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions

Creative Commons License
CENGİZ S. (Executive), ADIGÜZEL M. C., ÖZ C.

2020 - 2022

2020 - 2022

Farklı adjuvant konsantrasyonlarının ratlarda immun sistem üzerine etkisinin araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions

Öz C., Cengiz S. (Executive)

2020 - 2021

2020 - 2021

Hayvan orjinli E.coli suşlarında antibiyotik direnç genlerinin araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions

CENGİZ S. (Executive), ÖZ C.

2020 - 2021

2020 - 2021

Project Supported by Higher Education Institutions

Öz C., Cengiz S. (Executive), Adıgüzel M. C., Çiftci A., Terim Kapakin K. A., Kaynar Ö.

2019 - 2020

2019 - 2020

BUZAĞILAR İÇİN KOLOSTRUM BANKASI

Project Supported by Higher Education Institutions

CENGİZ S. (Executive), YILDIRIM K., İLKUTLİ H. B., KAPLAN M. F., İGAÇ Y., AYTEK E.

2017 - 2018

2017 - 2018

Pnömonili sığır akciğer örneklerinde Mycoplasma bovis'in PCR ile araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions

CENGİZ S. (Executive), ADIGÜZEL M. C.

2013 - 2014

2013 - 2014

PNÖMONİLİ SIĞIR VE KOYUNLARDA P.MULTOCİDA, M.HAEMOLYTİCA, H.SOMNİ'NİN MOLEKÜLER İDENTİFİKASYONU

Project Supported by Higher Education Institutions

CENGİZ S. (Executive)

2011 - 2012

2011 - 2012

ERZURUM İLİNDE SIĞIR MASTİTİSLERİNİN BAKTERİYEL EPİDEMİYOLOJİSİNİN BELİRLENMESİ.

Project Supported by Higher Education Institutions

CENGİZ S. (Executive)


Citations

Total Citations (WOS): 68

h-index (WOS): 5