Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İtalya'da Yükselen Avrupa Şüpheciliği

Turan-Sam , vol.12, no.48, pp.297-301, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023 BRICS Zirvesi, Alternatif Bir Dünya Düzeni Arayışı mı?

III. Uluslararası İlişkiler Sempozyumu, Ardahan, Turkey, 22 - 24 November 2023, pp.1

Rusya -Ukrayna Savaşının AB Entegrasyonuna Etkisi

6. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Trabzon, Turkey, 18 - 21 October 2023, pp.101-102

Çıkar-Norm Dikotomisi Bağlamında AB'nin Azınlık Politikası

8. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 24 December 2021

AB’nin Suriyeli Mülteciler Krizine Yaklaşımı: Besa Geleneği Değerlerine Duyulan İhtiyaç

Uluslararası Artuklu İktisadi, İdari ve Siyasi Bilimler Kongresi , Mardin, Turkey, 20 - 21 November 2021, pp.84 Sustainable Development

2017 Katalan Bağımsızlık Referandumuna Giden Süreçte 2010 Anayasa Mahkemesi Kararlarının Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme

4. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Rize, Turkey, 1 - 04 September 2021, pp.192-193

Covid-19 Pandemisi Döneminde Katalan Ayrılıkçı Hareketi

4. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Trabzon, Turkey, 1 - 04 September 2021, pp.328-330 Sustainable Development

Anti-Emperyalist Bir Devrim Olarak Kübra Devrimi ve Uluslararası İlişkilere Yansımaları

III. INES Education and Social Science Congress (ESS – 2018), Antalya, Turkey, 28 April - 01 May 2018, pp.1

İki Kutuplu Dünya Düzeninde Sovyetler Birliği Ekonomisi

III. INES Education and Social Science Congress (ESS – 2018), Antalya, Turkey, 28 April - 01 May 2018, pp.1

The Evaluation of Responsibility to Protect from the Political Realist Point of View

Paris International Congress on Social Sciences, Paris, France, 10 - 13 April 2018, pp.1

Meaning of the Public Diplomacy and the Elements Affecting the Success of the Conducted Practices

Paris International Congress on Social Sciences, Paris, France, 10 - 13 April 2018, pp.1

Kuzey Irak'taki Bağımsızlık Referandumunun Türkiye Irak Arasındaki Ticari İlişkiler Üzerindeki Olası Etkileri

TESAM II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi/ Quo Vadis Türkiye?, Bursa, Turkey, 1 - 02 November 2017, pp.27

The Changing Nature of Insurgency in Accordance with Globalisation

1st Politics and International Relations Congress, Trabzon, Turkey, 26 - 27 October 2017, pp.126

Arnavutluk'un Bölgesel Mülteci Krizlerindeki Tutumu: BESA Geleneğinin Dış Politikadaki Yansımaları

1st Politics and International Relations Congress, Trabzon, Turkey, 26 - 27 October 2017, pp.134 Sustainable Development

The Effect of the Rose Revolution and of Saakashvili's Policies After the Rose Revolution on International Relations

7th International Conference of Strategic Research on Social Science and Education, Antalya, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.1

The Rise of the neo-Taliban and the other side of the COIN

7th International Conference of Strategic Research on Social Science and Education, Antalya, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.178-186

Uluslararası Siyasal Sistem Çerçevesinde Rusya'nın Ortadoğu Politikasının Analizi: İran Örneği

International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, Antalya, Turkey, 14 - 16 October 2016, pp.222-223

The Role of Public Diplomacy in Strengthening of Turkey- Georgia Relations

3rd International Conference on Eurasian Politics And Society, İstanbul, Turkey, 2 - 03 June 2016, pp.1

Bosna- Hersek Özelinde Türk Kamu Diplomasisi

Second Sarajevo International Conference of Social Sciences, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 17 - 20 May 2016, pp.324-346

Avrupa Kimliğinin Oluşumu ve Ekonomik Doktrinlerin Etkisi

Second Sarajevo International Conference of Social Sciences, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 17 - 20 May 2016, vol.2, pp.102-120

Books & Book Chapters

BRICS-T Ülkelerinin Akıllı Güç Kapasitesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları, Konya, 2023

Diplomasinin Stratejik Kullanımı: Akıllı Güç

in: BRICS-T Ülkelerinin Akıllı Güç Kapasitesi, Sinem ÇELİK, Editor, Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları, Konya, pp.5-18, 2023

Yeni Bir Politika Alanı Olarak İklim Diplomasisi

in: İklim Adaleti, Şükrü Karatepe, Editor, İdealkent Yayınları, Ankara, pp.283-301, 2023

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA SAVUNMA SANAYİNİN İŞLEVİNİN BÖLGESEL GELİŞMELER ÖZELİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

in: Dış Politikanın Sert Güç Unsuru; Savunma Sanayi, Cihad İslam YILMAZ, Editor, Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları, Konya, pp.31-56, 2022 Sustainable Development

II. DAĞLIK KARABAĞ SAVAŞI’NIN TÜRKİYE-ERMENİSTAN İLİŞKİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

in: TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİ: DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI, Süleyman Beyoğlu ve Gürbüz Arslan, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.341-357, 2022

AVRASYA EKONOMİK BİRLİĞİ’NİN SWOT ANALİZİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

in: ULUSLARARASI POLİTİK EKONOMİDE AVRASYA, Arzu AL ve Hayri KAYA, Editor, Nobel Yayınevi, pp.71-88, 2022

Türkiye'nin Enerji Diplomasisi ve Sağladığı Avantajlar Bakımından Bakü- Tiflis- Ceyhan Boru Hattı

in: Çalışma Yaşamında Güncel Yaklaşımlar, Gürkan KALKAN, Editor, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, pp.97-119, 2016

Metrics

Publication

49

H-Index (WoS)

1

Project

3
UN Sustainable Development Goals