Education Information

Education Information

 • 2005 - 2011 Doctorate

  Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fak. / Fen Bilimleri Enst., Hidrolik/İnşaat Müh. Abd, Turkey

 • 2003 - 2005 Postgraduate

  Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fak. / Fen Bilimleri Enst., Hidrolik / İnşaat Müh. Abd, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  Dağlık havzalarda hidrolojik çevrime etki eden parametrelerin coğrafi bilgi sistemleri ve Hspf model programıyla incelenmesi ve Erzurum Kırkgöze havzası örneği

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Hidrolik/İnşaat Müh.

 • 2005 Postgraduate

  Fırat havzasında 2154 numaralı akım gözlem istasyonunun aylık akımlarının stokastik modellenmesi

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Hidrolik/İnşaat Müh.

Foreign Languages

 • C1 Advanced English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2018Training School on Snow Observations and Data Assimilation

  Vocational Training , COST Action ES1404