Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Professor

  Ataturk University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi

 • 2013 - 2018 Associate Professor

  Ataturk University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi

 • 2011 - 2013 Assistant Professor

  Ataturk University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi

 • 2006 - 2011 Assistant Professor

  Kafkas University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Publıc Admınıstratıon

 • 1993 - 2000 Research Assistant

Managerial Experience

 • 2022 - Continues Eğitim Komisyonu

  Ataturk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi

 • 2018 - 2021 Fakülte Kurulu Üyesi

  Ataturk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Fakülte Kurul Üyeliği

 • 2018 - 2021 Head of Department

  Ataturk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi

 • 2012 - 2021 Head of Department

  Ataturk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi

 • 2011 - 2012 Deputy Head of Department

  Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü

 • 2010 - 2011 Head of Department

  Kafkas Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

 • 2010 - 2011 Member of the Senate

  Kafkas Üniversitesi

 • 2007 - 2011 Head of Department

  Kafkas Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

 • 2006 - 2011 Head of Department

  Kafkas University

 • 2008 - 2010 Deputy Head of Department

  Kafkas University

 • 2006 - 2008 Deputy Head of Department

  Kafkas University

Non Academic Experience

 • 2006 - 2007

  Business Establishment Private, Cba Reklamcılık

 • 2003 - 2006

  Other Public Institution, İsdemir ( İskenderun Demir Çelik A.Ş)

 • 2003 - 2006 Eğitim Müdürü

  İSDEMİR A.Ş

Courses

 • Doctorate Türkiyede Anayasacılık Hareketleri ve Demokrasi

 • Undergraduate Siyasi Düşünceler Tarihi

 • Doctorate Türkiye'de Anayasacılık Hareketleri ve Demokrasi

 • Undergraduate Çağdaş Siyasal Akımlar

 • Undergraduate Siyasal Düşünceler Tarihi

 • Undergraduate Çağdaş Siyasal Akımlar

 • Undergraduate Doğu İslam Düşünce Tarihi

 • Doctorate Modern Siyasal İdeolojiler

 • Undergraduate Siyasi Düşünceler Tarihi

 • Doctorate Tanzimat'tan Cumhuriyete Siyasal ve Düşünsel Akımlar

 • Postgraduate Antikiteden 1789'a Siyasi Düşence

 • Undergraduate Siyaset Bilimi II

 • Undergraduate Siyaset Bilimi I