Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Use of (bio)climatic information in high altitude sportive camping tourism, the sample of Edremit, Van Football Camping Centre

The Sixth International Conference on Climate, Tourism and Recreation – CCTR 2021, Umea, Sweden, 17 March - 21 April 2021, pp.31-34

Future of tourism in changing (bio)climatic conditions in East Anatolia, Turkey

The Sixth International Conference on Climate, Tourism and Recreation – CCTR 2021, Umea, Sweden, 17 - 21 March 2021, pp.67-68

Monitoring the relationship between the size of urban canyon and thermal comfort conditions in the city of Erzurum

The Sixth International Conference on Climate, Tourism and Recreation – CCTR 2021, Umea, Sweden, 17 - 21 March 2021, pp.65-66

Determining the Spatial Effects of Climate Change in UrbanAreas

20th International Symposium onEnvironmental Pollution and its Impact on Lifein the Mediterranean Region, Athens, Greece, 26 - 27 October 2020, pp.83 Creative Commons License Sustainable Development

A Research to Determine the Thermal Comfort Ranges ofErzurum City

20th International Symposium onEnvironmental Pollution and its Impact on Lifein the Mediterranean Region, Athens, Greece, 26 - 27 October 2020, pp.82 Creative Commons License

Determination of Resilience Levels of Cities in The East ofTurkey According to Climate Chance Scenarios

20th International Symposium onEnvironmental Pollution and its Impact on Lifein the Mediterranean Region, Athens, Greece, 26 - 27 October 2020, pp.84 Creative Commons License Sustainable Development

Evaluation of the Resilience Level of the East Anatolian Cities in UrbanEnvironment Considering Climate Change Scenarios on Turkey

ICEEE’2020International Conference on Economics, Energy and Environment, Nevşehir, Turkey, 25 - 27 June 2020, pp.33 Creative Commons License Sustainable Development

Teaching the Effects of Climatic Elements on Landscape Planning andDesign Projects to Landscape Architecture Students

ICEEE’2020International Conference on Economics, Energy and Environment, Nevşehir, Turkey, 25 - 27 June 2020, pp.94 Creative Commons License Sustainable Development

Evaluation of Adaptation and Mitigation Works in Urban Areas to ClimateChange Considering Spatial Planning and Design Principles

ICEEE’2020International Conference on Economics, Energy and Environment, Nevşehir, Turkey, 25 - 27 June 2020, pp.63 Creative Commons License Sustainable Development

Checking Thermal Confort Ranges in a Winter City, Erzurum, Turkeythrough Questionnaire Survey in Winter Time

ICEEE’2020International Conference on Economics, Energy and Environment, Nevşehir, Turkey, 25 - 27 June 2020, pp.67 Creative Commons License

TURİZM SEKTÖRÜNÜN KARBON AYAK İZİ

THE FIRST INTERNATIONAL WINTER TOURISM CONGRESS (IWTC 2019, 19 - 21 December 2019 Sustainable Development

Geleneksel Mimari ve Kent Dokusunda Biyoklimatik Konfor Duyarlı Uygulamalar Bioclimatic Comfort – Sensitive Practices in Traditional Architecture an Urban Structure

Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi International Disaster and Resilience Congress (idRc 2019), 26 - 28 June 2019

Erzurum GELENEKSEL MİMARİSİNDE BİYOKLİMATİK KONFOR DUYARLI UYGULAMA ÖRNEKLERİ Bioclimatic Comfort Sensitive Application Examples in Erzurum Traditional Architecture

Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi International Disaster and Resilience Congress (idRc 2019), 26 - 28 June 2019

The Role of Urban Green Areas in Urban Climate The Examples of Turkish Cities

2nd İNTERANTİONAL CONGRESS ON ENGİNEERİNG AND ARCHITECTURE, 22 - 24 April 2019 Sustainable Development

DİYARBAKIR KENT MERKEZİNİN BİYOKLİMATİK KONFOR YÖNÜYLEDEĞERLENDİRİLMESİ

DiCLE UNIVERSITY 1st INTERNATIONAL ARCHITECTURE SYMPOSIUM, 4 - 06 October 2018

Eskisehir’de (Biyo)iklim Duyarlı Kentsel Tasarım Örnegi

ISUEP2018 Uluslararası Kentlesme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Degisim/Dönüsüm/Özgünlük, 28 - 30 June 2018

Erzurum Ovası Sulak Alanı’nın Kent Biyometeorolojik KoşullaraEtkisinin Belirlenmesi

TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya SempozyumuInternational Geography Symposium on the 30th Anniversary of TUCAUM3-6 Ekim 2018 /3-6 October 2018, Ankara, 3 - 06 October 2018 Sustainable Development

TURİZM GELİRLERİNİ ARTTIRMA KONUSUNDA TRA1 BÖLGESİ İNOVASYONA DAYALI TURİZM STRATEJİSİ KAPSAMINDA BİR ÖNERİ ŞEHİR KEŞİF ROTALARI

IWACT2018 INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OFTOURISM RESEARCH27 SEPT – 30 SEPT 2018VAN- TURKEY, 27 - 30 September 2018

Insan Biyoklimatik Konfor Sartları Üzerine Kentsel Alanların Etkisi ve ErzurumKenti Örnegi

ISUEP2018 Uluslararası Kentlesme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Degisim/Dönüsüm/Özgünlük, 28 - 30 June 2018

Indices and Computer Models Used to Calculate and Estimate Outdoor Human Thermal Comfort

ISASE2018INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON APPLIEDSCIENCES AND ENGINEERING, 26 - 28 November 2018

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SENARYOLARINA GÖRE TÜRKİYE’DE TURİZMSEKTÖRÜNÜN GELECEĞİNE DAİR BAZI DEĞERLENDİRİLMELER

IWACT2018 INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OFTOURISM RESEARCH29 SEPT – 01 OCT 2018VAN- TURKEY, 27 - 30 September 2018 Sustainable Development

KUZEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNOVASYONA DAYALI TURİZMSTRATEJİSİ VE EYLEM PLANININ TRA1 BÖLGESİNE GETİRDİĞİYENİLİKLER

IWACT2018 INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OFTOURISM RESEARCH27 SEPT – 30 SEPT 2018VAN- TURKEY, 27 - 30 September 2018

BİYOKLİMATİK KONFOR DEĞERLERİNİN TURİZM AKTİVİTELERİNİNZAMANSAL VE MEKANSAL DAĞILIMINA ETKİSİDOĞU ANADOLU BÖLGESİ ÖRNEĞİ

IWACT2018 INTERNATIONAL WEST ASIA CONGRESS OFTOURISM RESEARCH27 SEPT –30 SEPT 2018VAN- TURKEY, 27 - 30 September 2018 Sustainable Development

Türkiye’deki Kent İklimi, Kentsel Isı Adası Ve Biyoklimatik KonforKonusundaki Çalışmalara İklimbilim Açısından Eleştirel Bir Bakış

TÜCAUM 30. Yıl Uluslararası Coğrafya SempozyumuInternational Geography Symposium on the 30th Anniversary of TUCAUM3-6 Ekim 2018 /3-6 October 2018, Ankara, 3 - 06 October 2018

Iklim Verilerinin Deniz Etkisi Altında Kentsel Kırsal Farklılıgı, Samsun

Isuep2018 uluslararası kentlesme ve çevre sorunları sempozyumu degisim/dönüsüm/özgünlük, 28 - 30 June 2018

Diyarbakır Kent Merkezinin Biyoklimatik Konfor Yönüyle Değerlendirilmesi

DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1. ULUSLARARASI MİMARLIK SEMPOZYUMU, 4 - 06 October 2018

TRA1 Bölgesinin Biyoklimatik Konfor Özellikler ve Sağlıklı Yaşam

4. Ulusal Turizmde İnovasyon Konferansı, 17 November 2017 Sustainable Development

QUANTIFICATION OF BIOCLIMATE CONDITIONS FORHUMANS FOR WINTER SPORT EVENTS – CANDIDATE CITYERZURUM FOR WINTER OLYMPIC GAMES 2026

8th Atmospheric Sciences Symposium - 01-04 November 2017 – Istanbul - Turkey, 1 - 04 November 2017

USE OF HUMAN BIOCLIMATIC INFORMATION IN CITYPLANNING, IN THE SAMPLE OF SAMSUN CITY

8th Atmospheric Sciences Symposium - 01-04 November 2017 – Istanbul - Turkey, 1 - 04 November 2017

Evaluation of the Relationship between Air Pollution and Some Climatic Elements in Urban Areas in the Sample of Erzurum City

19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, 4 - 07 October 2017

Possible ways of mitigating the effects of climate change using efficient urban planning and landscape design principles in Turkey

19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, 4 - 07 October 2017 Sustainable Development

Contribution of Dam Lakes to Recreation Kuzgun Dam

19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean RegionOctober 4-6, 2017Rome – ItalyMESAEP 2017, 4 - 06 October 2017

Checking two-year differences in climatic elements between urban and rural areas after a ten year period considering some effective parameters and solutions

19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, 4 - 07 October 2017

Enlarging road surfaces and urban climatic conditions in the sample of a middle – sized Turkish city, Erzurum, Turkey

19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, 4 - 07 October 2017

Kış Turizmiyle Sosyo – Ekonomik Kalkınma Başarısı Ve Erzurum İçin İyi Uygulama Örneği Snowpolis

International West Asia Congress Of Tourism Research, Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.78

2017 Avrupa Olimpik Gençlik Kış Festivali’nin Erzurum’a Olası Etkilerinin İncelenmesi

International West Asia Congress Of Tourism Research, Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017, pp.77

LOCAL RESIDENTS ATTITUDES TOWARDS TOURISM: CASE OF KONYA

International West Asia Congress Of Tourism Research IWACT’17, 28 September - 01 October 2017

ERZURUM NENE HATUN TARİHİ MİLLİ PARKI’NDA YER ALAN TABYALARIN TURİZME KAZANDIRILMASINA DAİR GÖRÜŞLER

International West Asia Congress Of Tourism Research IWACT’17, 28 September - 01 October 2017

EVALUATION OF THE DISTRIBUTION OF ECOTOURISM ACTIVITIES IN UNITO REGION IN ERZURUM

International West Asia Congress of Tourism Research, 28 September - 01 October 2017, pp.129-130 Sustainable Development

ERZURUM İLİ UNİTO BÖLGESİ EKOTURİZM FAALİYETLERİNİN İLÇELERE GÖRE DAĞILIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

International West Asia Congress Of Tourism Research IWACT’17, 28 September - 01 October 2017 Sustainable Development

2017 AVRUPA OLİMPİK GENÇLİK KIŞ FESTİVALİ’NİN ERZURUM’A OLASI ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

International West Asia Congress Of Tourism Research IWACT’17, 28 September - 01 October 2017

KIŞ TURİZMİYLE SOSYO – EKONOMİK KALKINMA BAŞARISI VE ERZURUM İÇİN İYİ UYGULAMA ÖRNEĞİ SNOWPOLİS

International West Asia Congress Of Tourism Research IWACT’17, 28 September - 01 October 2017

Possible Effects of (Bio)Climatic Conditions on Tourism Branding

Humanities and Social Sciences Conference, Prag, Czech Republic, 19 - 22 May 2017, pp.30-31

A PROPOSAL TO EXPAND TOURISM REVENUES TO LOCALS CITY ACTIVITY PLAN AND THE SAMPLE OF ERZURUM

II INTERNATIONAL TOURISM AND HOSPITALITYMANAGEMENT CONFERENCE, 12 - 16 October 2016

EVALUATION OF LOCAL BIO CLIMATIC CHARACTERISTICSFOR TOURISM BRANDING AND MARKETING IN THE EXAMPLE OF ERZURUM CITY

I I I N T E R N A T I O N A L T O U R I S MA N D H O S P I T A L I T YM A N A G E M E N T C O N F E R E N C E, 12 - 16 October 2016

CONTRIBUTIONS OF REGIONAL DEVELOPMENT AGENCIES ON PLANNING AND FINANCING OF TOURISM IN TURKEY

II INTERNATIONAL TOURISM AND HOSPITALITYMANAGEMENT CONFERENCE, 12 - 16 October 2016

ERZİNCAN DA TURİST OLMAK

ULUSLARARASI ERZİNCAN SEMPOZYUMU, 28 September - 01 October 2016

ERZİNCAN TURİZMİNİ GELİŞTİRME SENARYOLARI

ULUSLARARASI ERZİNCAN SEMPOZYUMU, 28 September - 01 October 2016

Türk Kentlerinde Uygulanabilecek Bir Eğitim Tipi Yaratıcı Creative Turizm ve Bayburt Baksı Müzesi Örneği

III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Baku, Azerbaijan, 25 - 27 May 2016, vol.4, pp.463-466

Erzurum da Türk Bahçe Anlayışı ve Expo 2016 Erzurum Bahçesi Uygulaması

Türkiye Peyzajları I. Ulusal Konferansı 'Türk Bahçeleri', Turkey, 23 - 25 May 2016

Analyzing the Posible Impacts of a Potantial Winter Olympic Bid for Erzurum

3rd International Congress of Tourism and Management Researches, Antalya, Turkey, 20 - 22 May 2016, pp.153-158

ANALYZING THE POSSIBLE IMPACTS OF A POTENTIAL WINTER OLYMPIC BID FOR ERZURUM

3rd International Congress of Tourism & Management Researches, 20 May - 22 June 2016

KUZEYDOĞU ANADOLU TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ NİN İPEKYOLU ÜZERİNE KALKINMA STRATEJİLERİ

“İPEK YOLU ÜLKELERİNİN KÜLTÜR DİYALOĞU”ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, 5 - 06 May 2016

Biyoklimatik Konfor Tarihi Gelişimi Ve Türkiye Örnekleri

VII. Atmospheric Science Symposium, istanbul, TÜRKIYE, , vol.2, pp.1057-1066, İstanbul, Turkey, 28 - 30 April 2015, vol.2, pp.1057-1066

Kentsel İklim Değişikliği Literatürü Dünya Ve Türkiye den Seçmeler

VII. Atmospheric Science Symposium, Ankara, Turkey, 28 - 30 April 2015, pp.759-770 Sustainable Development

KENTSEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ LİTERATÜRÜ DÜNYA VETÜRKİYE DEN SEÇMELER

VII. Atmospheric Science Symposium, İstanbul, Turkey, 28 - 30 April 2015, vol.2, pp.759-770 Sustainable Development

TÜRKİYE DE ULUSAL VE BÖLGESEL KALKINMA PLANLARINDAİKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DAİR DUYARLILIKLAR

VII. Atmospheric Science Symposium, İstanbul, Turkey, 28 - 30 April 2015, vol.2, pp.832-839

BİYOKLİMATİK KONFOR TARİHİ GELİŞİMİ ve TÜRKİYEÖRNEKLERİ

VII. Atmospheric Science Symposium, İstanbul, Turkey, 28 - 30 April 2015, vol.2, pp.1057-1066

Doğu Karadeniz Bölgesinde iklim değişikliğinin ve bölgenin bitki örtüsü üzerindeki etkisinin artvin ili özelinde incelenmesi.

III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Sunulu bildiri,20-22 Mayıs, Artvin., Artvin, Turkey, 20 - 22 May 2010 Sustainable Development

Doğu Karadeniz Bölgesinde İklim Değişikliğinin Bölgenin Bitki Örtüsü Üzerindeki Etkileşimi

3.Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, Turkey, 20 - 22 May 2010, pp.1513-1523 Sustainable Development

Artvin İlindeki iklim şartlarının turizm ve rekreasyon aktiviteleri açısından uygunluğunun değerlendirilmesi

III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Sunulu bildiri, 20-22 Mayıs, Artvin., Artvin, Turkey, 20 - 22 May 2010

Doğu Karadeniz Bölgesinde iklim değişikliğinin ve bölgenin bitki örtüsü üzerindeki etkisinin artvin ili özelinde incelenmesi.

III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Sunulu bildiri,20-22 Mayıs, Artvin., Artvin, Turkey, 20 - 22 May 2010 Sustainable Development

Doğu Karadeniz Bölgesinde İklim Değişikliğinin Bölgenin Bitki Örtüsü Üzerindeki Etkileşimi

3.Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin, Turkey, 20 - 22 May 2010, pp.1513-1523 Sustainable Development

Artvin İlindeki iklim şartlarının turizm ve rekreasyon aktiviteleri açısından uygunluğunun değerlendirilmesi

III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Sunulu bildiri, 20-22 Mayıs, Artvin., Artvin, Turkey, 20 - 22 May 2010

Determination of the winter human thermal comfort distributions in a ski-centre.

7. BIOMET Conference from 12. to 14. April 2010 at the Albert-Ludwigs-University Freiburg, Oral presentation, Freiburg, Germany, 12 - 14 April 2010, vol.1, no.1, pp.370-373

Determination of the winter human thermal comfort distributions in a ski-centre.

7. BIOMET Conference from 12. to 14. April 2010 at the Albert-Ludwigs-University Freiburg, Oral presentation, Freiburg, Germany, 12 - 14 April 2010, vol.1, no.1, pp.370-373

Evaluation of the relationship between air pollution and climatic elements in urban areas in the sample of Erzurum city in the respect of landscape architecture.

7. BIOMET Conference from 12. to 14. April 2010 at the Albert-Ludwigs-University Freiburg, Oral presentation, Freiburg, Germany, 12 - 14 April 2010, vol.1, no.1, pp.439-442

Evaluation of the relationship between air pollution and climatic elements in urban areas in the sample of Erzurum city in the respect of landscape architecture.

7. BIOMET Conference from 12. to 14. April 2010 at the Albert-Ludwigs-University Freiburg, Oral presentation, Freiburg, Germany, 12 - 14 April 2010, vol.1, no.1, pp.439-442

Implications of Climate Change and Its Possible Impacts on Flora and Alternative Tourism Potentials in Çoruh Basin in the Sample of İspir

Internatinoal Rural Development Symposium. Rural Development Challenges in the EU and Turkey”, 25-27 Eylül 2009, Erzurum, Turkey, 25 - 27 September 2009, vol.0, no.0 Sustainable Development

Implications of Climate Change and Its Possible Impacts on Flora and Alternative Tourism Potentials in Çoruh Basin in the Sample of İspir

Internatinoal Rural Development Symposium. Rural Development Challenges in the EU and Turkey”, 25-27 Eylül 2009, Erzurum, Turkey, 25 - 27 September 2009, vol.0, no.0 Sustainable Development

Evaluation of Climatic Characteristics for Alternative Tourism and Recreational Activities in Çoruh Basin, in the Sample of İspir District.

. Internatinoal Rural Development Symposium. Rural Development Challenges in the EU and Turkey”, 25-27 Eylül 2009, Erzurum, Turkey, 18 - 27 September 2009, vol.0, no.0

Evaluation of Climatic Characteristics for Alternative Tourism and Recreational Activities in Çoruh Basin, in the Sample of İspir District.

. Internatinoal Rural Development Symposium. Rural Development Challenges in the EU and Turkey”, 25-27 Eylül 2009, Erzurum, Turkey, 18 - 27 September 2009, vol.0, no.0

Erzurum Palandöken Kayak Merkezindeki Kış Turizmi Faaliyetlerinin Biyoklimatik Konfor Değerleri Açısından Uygunluğunun Değerlendirilmesi.

Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı, III.Ulusal Kar Kongresi, Erzurum., Erzurum, Turkey, 16 - 18 February 2009

Erzurum Palandöken Kayak Merkezindeki Kış Turizmi Faaliyetlerinin Biyoklimatik Konfor Değerleri Açısından Uygunluğunun Değerlendirilmesi.

Tarım Ve Köyişleri Bakanlığı, III.Ulusal Kar Kongresi, Erzurum., Erzurum, Turkey, 16 - 18 February 2009

İspir Ve Çevresinde Turizm Ve Rekreasyon Aktivitelerinin Yapılmasının Biyoklimatik Konfor Açısından Uygunluğunun Değerlendirilmesi.

İspir - Pazaryolu Tarih, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu, 26-28 Haziran, İspir Erzurum., Erzurum, Turkey, 26 - 28 June 2008

İspir Ve Çevresinde Turizm Ve Rekreasyon Aktivitelerinin Yapılmasının Biyoklimatik Konfor Açısından Uygunluğunun Değerlendirilmesi.

İspir - Pazaryolu Tarih, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu, 26-28 Haziran, İspir Erzurum., Erzurum, Turkey, 26 - 28 June 2008

Books & Book Chapters

AKILLI KENTLERE ÖRNEKLER ÜZERİNDEN KAVRAMSAL YAKLAŞIM VE ÜLKEMİZ PLANLAMA PRATİĞİNE AKILLI KENTLERİN ENTEGRASYONU

in: YEREL YÖNETİMLER TEORİ, UYGULAMA VE YENİ YAKLAŞIMLAR, Burak Eryiğit, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.251-264, 2020

Giriş

in: Atatürk Üniversitesi Sürdürülebilir Yerleşke Master Planı: Süreç Analizi, Planlama, Tasarım, K.Çamur, D.Dursun, D.Dursun, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınevi Müdürlüğü, Erzurum, pp.1-6, 2018

Gayrimenkul Değerlemesi Standartları

in: Gayrimenkul Değerleme İlkeleri, Doğan Dursun, Editor, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, 2017

Havacılık Amaçlı Meteorolojik Gözlemler ve Kodlamaları

in: Meteoroloji, Süleyman Toy, Editor, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, 2017

Meteoroloji ve Atmosferik Özellikler

in: Meteoroloji, Süleyman Toy, Editor, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, 2017

PLANNING PROCESS OF RECREATIONAL AREAS BASED ON THE USE OF FOREST SOURCES FOR RECREATIONAL PURPOSE

in: Contemporary Studies in Environment and Tourism, Recep EFE ve Münir ÖZTÜRK, Editor, Lady stephenson International Federation of Library Associations (IFLA), Newcastle, pp.507-530, 2017

Atmosfer ve Özellikleri

in: Meteoroloji, Süleyman Toy, Editor, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, 2017

TRA1 Düzey 2 BÖLGE PLANI (2014-2023)

Grafitürk Medya Ltd. Şti, Ankara, 2015

TRA1 Düzey 2 BÖLGE PLANI (2014-2023)

Grafitürk Medya Ltd. Şti, Ankara, 2015

Expert Reports

Erzurum’xxun Yüksek İrtifa Sporcu Kampları Açısından Potansiyeli

T.C. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, 2012 (Non Peer-Reviewed Journal)

Erzurum Konaklı Bölgesi Kış Turizm Merkezi Raporu

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), 2010 (Non Peer-Reviewed Journal)

Other Publications