Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

  • 2019 - Continues Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

    Publication Committee Member