Education Information

Education Information

 • 2016 - 2022 Doctorate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İletişim Bilimleri Anabilim Dalı, Turkey

Dissertations

 • 2022 Doctorate

  Görsel kültür unsurlarının kitle iletişim araçlarındaki temsiller üzerinden toplumsal hafızaya etkisi: 2. Abdülhamid örneği

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 2015 Postgraduate

  Türkiye'de medya ve muhafazakar iktidar ilişkileri bağlamında Demokrat Parti ve Adalet ve Kalkınma Partisi dönemlerine eleştirel bir bakış

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitiütüsü, Temel İletişim Bilimleri

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English