Achievements & Reputation

Publication

61

Citation (WoS)

21

Citation (Scopus)

28

H-Index (WoS)

2

H-Index (Scopus)

3

Congress and Symposium Activities

 • 01 September 2018 - 01 September 2018 XIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi

  Attendee

  Kahramanmaraş, Turkey

 • 01 April 2015 - 01 April 2015 An Assesment of an Extension Project (LEAP-TUR 98/002) Financed by UNDP and Implemented by Ataturk University

  Attendee

  Amsterdam, Netherlands

 • 01 September 2014 - 01 September 2014 2023 Tarım Vizyonunun Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Erzurum İli Örneği

  Attendee

  Samsun, Turkey

 • 01 September 2014 - 01 September 2014 Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 2023 Vizyonu.

  Attendee

  Turkey

 • 01 October 2012 - 01 October 2012 The Impact of EU Instrument for Pre-Accession for Rural Development (IPARD) to Turkey

  Attendee

  Bucuresti, Romania

 • 01 September 2012 - 01 September 2012 Avrupa Birliği Vergi Politikası İle Türk Vergi Sisteminin Uyumlaştırılması ve AB Üye Ülkelerde Uygulanan Vergiler.

  Attendee

  Konya, Turkey

 • 01 September 2012 - 01 September 2012 Kırsal Kadınların Tarımsal Yenilikleri Benimseme Süreci (TRA1 Bölgesi Örneği)

  Attendee

  Turkey

 • 01 September 2012 - 01 September 2012 Erzincan İli Tarım Vizyonu ve Strateji Analizi.

  Attendee

  Turkey

 • 01 June 2011 - 01 June 2011 A Good Practice Example to Participatory Approach: Case of Cattle Breeding Extension Project in Turkey.

  Attendee

  Helsinki, Finland

 • 01 June 2011 - 01 June 2011 Uzundere Participatory Rural Development Project as a good Practice in Advisory work in Turkey.

  Attendee

  Helsinki, Finland

 • 01 September 2010 - 01 September 2010 Türk Tarımsal Yayımında Yeni Bir Anlayış: Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin Yayım Çalışmalarına Etkileri. ve Türkiye.

  Attendee

  Turkey

 • 01 September 2010 - 01 September 2010 AB Yapısal ve Kırsal Kalkınma Politikaları ve Türkiye.

  Attendee

  Şanlıurfa, Turkey

 • 01 June 2008 - 01 June 2008 “Küresel Isınmanın Tarım Üzerine Etkileri”,

  Attendee

  Bursa, Turkey

 • 01 June 2007 - 01 June 2007 Avrupa Birliği Müzakere Süresinde Ortak Piyasa Düzenleri Kapsamındaki Kurutulmuş (Kaba) Yem Mevzuatı ve Türkiye’nin Uyum Durumu

  Attendee

  Erzurum, Turkey

 • 01 September 2006 - 01 September 2006 “Avrupa Birliği Hibe Programları Projelerinde Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı”

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 01 September 2006 - 01 September 2006 “Bin Köye Bin Tarımcı Projesi Kapsamında Görev Yapan Tarım Danışmanlarının Etkinliklerinin Belirlenmesi

  Attendee

  Turkey

 • 01 September 2006 - 01 September 2006 Avrupa Birliğine Tam Üyelik Sürecinde Türkiye’ye İlişkin İlerleme Raporları, Katılım Ortaklığı Belgeleri Ve Ulusal Programlarda Türk Tarımı

  Attendee

  Turkey

 • 01 August 2005 - 01 August 2005 “Sustainable Human Development and Twelve İmportant Quality Criteria for Extension Projects-and a Case in Eastern Turkey”

  Attendee

  İzmir, Turkey

 • 01 January 2005 - 01 January 2005 “Tarımsal Nüfusun Eğitimi ve Tarımsal Nüfus İçinde Kadın”

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 01 October 2003 - 01 October 2003 “Antep Fıstığı Sektöründe Üretici, Sanayici ve Kurumların Eğilimleri: Problemler, Yapılanma ve Öneriler

  Attendee

  Şanlıurfa, Turkey

 • 01 May 2003 - 01 May 2003 Participation and Ownership in Agricultural Extension-Two Cases in Eastern Turkey.

  Attendee

  Eger, Hungary

 • 01 September 2002 - 01 September 2002 “Türkiye’de Antepfıstığı Sektörünün Ekonometrik Analizi”

  Attendee

  Turkey

 • 01 September 2002 - 01 September 2002 “UNDP Projelerinde Program Planlama İlkeleri ve Bu İlkelerin Tarımsal Yayım Açısından Değerlendirilmesi

  Attendee

  Turkey

 • 01 June 2002 - 01 June 2002 “Doğrudan Gelir Desteğinin Fındık Sektörüne Olası Etkilerinin Ekonometrik Analizi”

  Attendee

  Turkey

 • 01 June 2000 - 01 June 2000 “Avrupa Birliği Balıkçılık Sektöründe Uygulanan Ortak Balıkçılık Politikası ve Çevre”

  Attendee

  Erzurum, Turkey

 • 01 May 1999 - 01 May 1999 “GAP’ın Bölge Tarımına Etkilerinin Treadmill Teorisi Çerçevesinde Değerlendirilmesi”

  Attendee

  Şanlıurfa, Turkey

 • 01 September 1998 - 01 September 1998 “Tarım Sektöründe Verimliliğin Artırılması Amacıyla Yöresel İhtisaslaşmaya Gidilmesinin Önemi, Muhtemel Etkileri ve Bu Süreçte Tarım Ekonomistlerinin İşlevleri”

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 01 June 1998 - 01 June 1998 “Su Ürünleri Sektörünün Finansmanı ve T.C. Ziraat Bankasının Bu Sektörle İlgili Erzurum İlindeki Faaliyetleri”

  Attendee

  Erzurum, Turkey

 • 01 September 1996 - 01 September 1996 “Kırsal Kalkınma Projelerinde Teknik Eleman ve Çiftçi Eğitimi”

  Attendee

  Adana, Turkey

Invited Talks

 • July 2020 Kentlerde Sağlıklı Tarım

  Conference

  Özel Kalem TV, Turkey