Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Associate Professor

  Ataturk University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

 • 2010 - 2018 Assistant Professor

  Ataturk University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

 • 2006 - 2010 Research Assistant

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı

Courses

 • Postgraduate Çağdaş Stratejik Analiz

 • Undergraduate Çatışma ve Uyuşmazlık Yöntemi

 • Undergraduate Çatışma Yönetimi

 • Doctorate Örgüt İçi Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi

 • Undergraduate Örgüt Kültürü

 • Postgraduate Çatışma Yönetimi

 • Undergraduate Örgüt Kültürü

 • Undergraduate Yönetim ve Organizasyon

 • Undergraduate Çatışma ve Uyuşmazlık Yöntemi

 • Postgraduate Uluslararası İşletme Yönetimi

 • Doctorate Örgütsel Davranış Geliştirme

 • Undergraduate Örgütsel İletişim

 • Undergraduate Davranış Bilimleri

 • Undergraduate Davranış Bilimleri

 • Postgraduate Stratejik Girişimcilik

 • Undergraduate Örgütsel İletişim

 • Postgraduate Dijital Çağ Örgütleri

 • Undergraduate Örgütsel İletişim