Publications & Works

Articles Published in Other Journals

An Evaluation on Students' Opinion About Mobile Application Titled "Guitarist" Developed Through Gamification Method

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, vol.26, pp.366-373, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN İLKÖĞRETİM MÜZİK DERSİNDE KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, pp.9-30, 2017 (Other Refereed National Journals)

Bilişim Teknolojilerinin İlköğretim Müzik Dersinde Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, no.39, pp.9-30, 2017 (Other Refereed National Journals)

MÜZİKTE ALGI VE ÇALGI EĞİTİMİNE ETKİSİ

Route Educational and Social Science Journal, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings