Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

  • 2020 - 2021 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

    Editor