Erzurum il merkezinde çalışan klinik hemşirelerin hasta eğitimi verme durumu ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi


KAŞIKÇI M. , YILDIRIM N., ÇİFTÇİ B.

III. Uluslararası Sağlık İletişimi Sempozyumu, 2 - 03 November 2017