TlFeS2(Se2-Te2) Magnetik Yarıiletkenlerin Büyütülmesi, Kimyasal ve Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi,


HÜSEYİNOV H. C. , GÜRBULAK B. , ABAY B. , YOĞURTÇU Y. K.

Türk Fizik Derneği 14.Ulusal Fizik Kongresi 25-27 Ekim 1993 Yakın Doğu Üni. Lefkoşa K.K.T.C. (Sözlü bildiri), Türkiye, 25 - 27 October 1993

  • Basıldığı Ülke: Türkiye