Tüketici Yenilikçiliği, Algılanan Risk ve Ürün İlgileniminin Online Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkisi


Yaprakli T. Ş., Gül B.

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.5, pp.1507-1535, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier