Kayakla Atlama Sporunun Teknik ve Puanlama Sistemi


Creative Commons License

Kıyıcı F. , İmamoğlu O., Bayraktar G.

Türk Spor ve Egzersiz Dergisi, cilt.13, sa.3, ss.261-269, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 13 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2011
  • Dergi Adı: Türk Spor ve Egzersiz Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.261-269

Özet

İnsanlık tarihi kadar eski bir spor dalı olan Kayak, geçmişte özellikle İskandinav ülkelerinde bir ulaşım vasıtasıyken; günümüzde revaçta olan bir spor dalıdır. Kayak sporunun bir dalı olan Kuzey Disiplini ise en eski kış sporu olarak bilinmekte olup bir Kuzey Disiplini branşı olan Kayakla Atlama;; kış oyunlarının en çok takip edilen müsabakalarından birini oluşturmaktadır. Dünyada bu kadar popüler olan, ülkemizde ise ancak Erzurum’da yapılan 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları’nda tanışılmış kadar yeni olan Kayakla Atlama sporunun teknik ve puanlama sisteminin incelenmesi;; bu çalışmanın amacını oluşturmuştur. Çalışmanın genel amacı, Üniversite Kış Oyunlarıyla Türkiye’yi yeni bir heyecanla tanıştıran ve ülkemizde henüz çok yeni olan bir spor dalı için önemli bir kaynak oluşturacağı düşüncesinden yola çıkılarak; Kayakla Atlamayı, Kayakla Atlama tekniklerini, Kayakla Atlamanın bölümlerini, uçuş stillerini, Kayakla

Atlamanın puanlama sistemini ve puanlamaya etki eden faktörleri incelemektir. Bu bağlamda;; “Kayakla Atlama, Kayakla Atlama Teknikleri ve Kayakla Atlamada Puanlama Sistemi” konuları üzerine yoğunlaşılarak Kayakla Atlama sporunun teknik ve puanlama sistemi tüm yönleriyle değerlendirilmiştir. Çalışmada verilerin toplanması amacıyla;; alan yazın taraması yapılmıştır. Bu amaçla;; çeşitli basılı ve görsel kaynaklar taranmış ve bu kaynaklardan elde edilen veriler çalışmada kullanılmıştır. Çalışmanın, Kayakla Atlama sporunun ülkemizde yeni bir spor dalı olması sebebiyle bu spor dalının tanıtılıp geliştirilmesi açısından literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

As an old sport branch as human history, while skiing was once a means of transportation especially in Scandinavian countries, it is now a popular sport branch. A sub-branch of North discipline that is known as the oldest winter sport, ski jumping is one of the most in demand competitions. The aim of this study is to examine the technical and scoring system of the ski jumping sport which is such popular in the world, but new in our country since it was first met in Universiade Erzurum 2011. With reference to the fact that it will be an important resource for ski jumping sport which is very new and attracted the greatest attention from the public in Turkey via Universiade Winter Games, the main aim of the study is to observe the history of ski jumping, old and new ski jumping techniques, parts of ski jumping, flying styles, scoring system of ski jumping and factors affecting scoring. In this context, “The history of ski jumping, techniques of ski jumping and scoring system” were concentrated on and technical and scoring system of ski jumping was evaluated with all aspects. Literature review of the field was used as the data collection method. In this view, various written and visual resources were reviewed and gained data was used in the study. It is thought that, since ski jumping is new sports branch in our country, the study will contribute much to the literature in terms of introducing and improving this sports branch.