TÜRKİYE’DE BİRLEŞEN VE SATIN ALINAN ŞİRKETLERİNFİNANSAL PERFORMANSLARININ SEKTÖREL BAZDAÖLÇÜMLERİNİN BİST’E ETKİSİ


KARCIOĞLU R. , ABAR H. , AĞIRMAN E. , GÜLRENK m., OKUYUCU n., KANTAR m. a.

4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, 13 - 17 December 2017