Analitik Hiyerarşi Prosesi Kullanarak Kripto Para Seçimindeki Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Uygulama


GENÇ U. C. , AYBERKİN D., KARAMAN E. , ÖZEN Ü.

5th International MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS CONFERENCE, 24 - 26 October 2018