Adenotonsiller Hipetrofisi Olan Hastalarda Oksidatif Stres Belirteci Olarak 8-Hidroksi-2’-Deoksiguanozin, Malondialdehit ve Protein Karbonil Düzeylerinin Belirlenmesi


ALYAR G. , ÖZTÜRK N. , YÖRÜK Ö. , GÜNEŞ Ö., BAKAN N.

Uluslararası Biyokimya Kongresi 2017 / 28. Ulusal Biyokimya Kongresi, 19 - 23 September 2017